Våren 2023

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevliga och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i danska tidskriften Politiken, i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och i filmning av boken (2018). Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och 2018. Senaste inspelningen var Netflix film om Spotify. Under 2022 var Nobelpristagaren Memorial på besök.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmar har kommit till föreningen sedan November, 2022.

B-uppgången

  • Marie Siden / Tomas Andersson lgh. 1102

Välkomna!

FÖRENINGSSTÄMMA 2023-05-24

Stämman för verksamhetsåret 2022 är planerad ONSDAGEN DEN 24 MAJ kl. 19.00. Vi ses uppe på vindskontoret eller ute på gården om vädret tillåter. Kallelse och agenda kommer tidigast 4 veckor, senast 2 veckor innan stämman. Årsredovisningen 2022 publiceras på föreningens hemsida inför stämman.

FÖRENINGSSTÄMMA 24 MAJ, 19.00 PÅ A-VINDEN ELLER UTE PÅ GÅRDEN BEROENDE PÅ VÄDRET

Det är viktigt att du närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, trivsel, och fastighetens standard.

Har du något förslag som ska tas upp på årsmötet, kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 24 april. Motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet och ett tydligt förslag till beslut som stämman kan ta ställning till. Kan du inte närvara, se till att du är representerad av en annan medlem i föreningen. Fullmaktformulär finns under https://www.brfurnan1.se/styrelse/

BRF Urnan1 Styrelsen behöver en eller två suppleanter inför kommande mandatperiod. Det är ett bra sätt att göra sig bekant med föreningen och ha det trevligt med grannar Kontakta Evelina Kalmnäs Lindqvist (valberedning@brfurnan1.se ) för intresseanmälan. Välkommen!

VÅRSTÄDNING 2022-04-02

SÖNDAGEN DEN 2 APRIL kl 10-14 kommer föreningens medlemmar att samlas för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför våren. Se detta som ett bra tillfälle att lära känna dina grannar.

Samtliga medlemmar som inte har möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en arbetsuppgift.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fall beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se/styrelse.

För närvarande har föreningen sex godkända andrahandsuthyrningar.

OBS: AIRBNB UTHYRNING ÄR FÖRBJUDEN enligt stadgarna § 15-17 i och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LAGÄNDRING I BRF LAGEN GÄLLANDE LÄGENHETSRENOVERING

Renoveringar i husets lägenheter kommer numera behöva vara mer förankrat hos föreningsstyrelse, dvs. skarpare regler gällande vilka renoveringar som får göras i lägenheten. Vårt hus är Q-märkt vilket innebär att en medlem behöver ha styrelsens godkännande för alla större ingrepp i lägenheten. Vänligen besök sidan för renovering för mer info om de nya brf-lagarna som gäller f.om. 2023.

Om man planerar att renovera lägenheten, skicka ett mejl till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler eller om man vill förändra lägenhetens tidstypiska karaktär.

Vänligen observera att HUSET HAR SJÄLVDRAG och därmed klassificeras som ett grönt hus. Det är därför INTE TILLÅTET ATT KOPPLA SPISFLÄKTEN ELLER BADRUMSFLÄKTEN till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet. Det är heller inte tillåtet att ta bort tyglister från fönsterna under renoveringen.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar gäller att föreningsmedlemmar omgående tar hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

OBS: Vid vattenavstängning och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se, och anmäl alltid till styrelsen i förväg.

OBS: Vid elementrenovering tar styrelsen kostnad för installation av en s.k. Ballofix. Vänligen kontakta joni@acebuilding.se och styrelsen för att utföra arbetet.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Tvättstugans stora torktumlare och tvättmaskin fungerar numera som de ska efter kontroll av Electrolux Service.

Färg och puts har släppt i samtliga trapphus. Styrelsen är i dialog med SäkerBostad AB som har utfört arbetet i trapphusen och vi kommer att driva en juridisk process om vi inte får detta åtgärdat.

Garaget är för närvarande helt uthyrt och det är två medlemmar som står i kö. 2 MC platser står outhyrda. Styrelsen har under vintern skickat ut nya marknadsanpassade hyresavtal för samtliga platser i garaget.

BRF URNAN1:S SOPSTATION

I enlighet med Stockholm Stads mål att vara mer miljömedvetna kommer vi under våren att installera en organisk soptunna där medlemmar ska återvinna organiskt matavfall. Mer info kommer snart.

UPPDATERING AV KONTAKTUPPGIFTER

Vi uppmanar alla medlemmar att uppdatera sina kontaktuppgifter (mobil och mejl) hos vår förvaltare Nabo. Ni gör det genom att logga in på nabo.se (med Bank-ID), och välj inställningar under ert namn. Där kan man sedan uppdatera sina kontaktuppgifter. På så sätt kan styrelsen enkelt nå er vid behov.

ÖVERSYN AV LOKALKONTRAKT

Styrelsen ser över samtliga lokalkontrakt i en uppdatering och förbättringsprocess. Målet är att ha hyresnivåer som motsvarar marknadsläget och även reflekterar våra lokalers attraktivitet.

LOKAL 4 ÅTGÄRDER

Förbättring av den friståendelokal 4 sker med installation av en mindre luftkonditionering utöver de fönster på fram och baksidan som har satts in för att förbättra luftkvalitet och ventilation under sommaren. Underhåll av glastaket och el pågår under våren.

RADON OCH FUKTMÄTNING

Under feb-apr pågår en radonmätning i huset. Detta krävs av kommunen och ska göras regelbundet. Ett tiotal bostäder har därför fått radondosor som ska fånga om vi har eventuella problem. Mätningen är klar i april. Även fuktmätning har skett.

BRANDLARM

Styrelsen påminner samtliga föreningsmedlemmar att inneha samt kontrollera sina brandvarnare.

KRÄFTSKIVA 2023

Förra året hade föreningen en kräftskiva den 25 augusti. Det var en fin och trevlig kväll. Omkring 18 medlemmar samlades och njöt av sommarvärmen.

Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna!