Samarbetspartners

Advokatfirma
Advokatfirman Ålhed AB
WWW.ALHED.SE
Lars Bentley, lars@alhed.se,
+46 (0) 8-644 40 03
,
+46 (0) 70-719 11 96

Bank
Swedbank
WWW.SWEDBANK.SE
sofie.werner@swedbank.se 

Digital Infrastruktur
Bredband: Ownit AB, WWW.OWNIT.SE
Kabel-tv: Com Hem, WWW.COMHEM.SE

El
Impero El AB
WWW.IMPEROEL.SE
Mathias Hellmark, mathias@imperoel.se
+46 (0) 8 121 40890

Ekonomisk förvaltning & Lägenhetsregister
Nabo AB
https://nabo.se/
BRF Boende Kontaktnummer: 010-288 00 27
BRF Styrelse Kontaktnummer: 010-288 00 24

Fastighetskötsel
styrelsen@brfurnan1.se

Försäkring
Folksam
https://www.folksam.se/

Söderberg & Partners
http://www.soderbergpartners.se/bostadsratterna
Försäkringsfrågor: 08-700 5170
ake.aren@soderbergpartners.se
070 9952633

Skadedjur
Nomor
https://nomor.se/
Skadetelefonnummer: 0771-122 300

Garage
UNA Portar AB
WWW.UNAPORTAR.SE
info@unaportar.se
JOURSERVICE DYGNET RUNT: 08-18 60 03

Husets namnskyltar
Vår ny leverantör är följande:
WWW.SKYLTDAX.SE
(info@skyltdax.se)

Skylt Specifikationer:
Modell: New York
Ämne: Blank mässing
Storlek: 170x70mm
Typsnitt: Garamond
Textstorlek: 11,5mm (vid en rad), 10,5mm (vid två rader) OBS! De som ska vara med två rader, skrivs med två rader.
Texttyp: VERSALER

Postbox och Tidningsetikett:
Typsnittet är calibri och textstorlek är 28, t.ex Lägenhetsnummer Efternamn: 1010 Medlemefternamn

Alla nyinflyttade medlemmar ska ta hand om sina egna Postbox- och även Tidningsetiketter.

Storstadens Lås
WWW.STORSTADENSLAS.SE
info@storstadenslas.se
+46 8 21 21 21

Renovering och bygg
Seger Bygg AB
Darek Szczesny, +46 762593555

Registrering av nya ledamot
Bolagsverket
WWW.BOLAGSVERKET.SE/

Städning
Anders Lindberg Städservice AB
WWW.LINDBERGSTAD.SE
info@lindbergstad.se
Lokalansvarig: Walter
+46 702 06 10 82

Takskottning
Takjour Entreprenad i Stockholm AB
WWW.TAKJOUR.SE
Robert Fjellström, info@takjour.se
+46 (0)8-42871174

Tvättstuga – reparation och service
Electrolux Laundry Stystems
WWW.ELECTROLUX.COM/LAUNDRYSYSTEMS
+46 (0) 771 615200
(566604)

VVS
ACE building enterprise ; Joni Juhani-Timosaari
+46 70-4934594
joni@acebuilding.se,