Mäklarinformation

Hej alla mäklare och potentiella medlemmar! Nedan finner ni information om fastigheten och Brf Urnan 1.
 

Nyckeltal

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Årsavgift/ kvm bostadsrättsyta 605 597 572 541 521 501 501 501 501 501 467 451
Lån/ kvm bostadsrättsyta 5799 5594 5632 5669 6297 4426 4682 4839 4888 4926 4706 4518
Elkostnad/ kvm totalyta 29 32 26 29 24 19 17 18 20 21 24 30
Värmekostnad/ kvm totalyta 160 164 153 186 152 148 134 141 159 165 163 176
Vattenkostnad/ kvm totalyta 22 24 20 23 18 17 15 15 16 16 17 17
 
Vanliga frågor om Brf Urnan 1

 

 1. Vart skickar man överlåtelsehandlingarna och pantsättningar: Till Nabo som är föreningens ekonomiska förvaltare. Pantsättning handlingar skickas direkt till Nabo (se samarbetspartner).
 2. Vart skickar man ansökan om in- och utträde? Brf Urnan 1: styrelsen@brfurnan1.se
 3. Byggår: 1906
 4. Brf bildades: 1989
 5. Äger BRF:en marken: Ja.
 6. Antal BR-lägenheter: 45
 7. Antal lokaler (BR eller HR): 5 hyreslokaler och 1 arrende
 8. Antal hyresrätter: 0
 9. Balkong: Majoriteten av föreningens lägenheter har balkong. För resterande lägenheter krävs enskilt bygglov.
 10. Hiss: Finns ej
 11. Kakelugnar: Eldlov, men undantag för en kakelugn i C-huset
 12. Månadsavgift: Varierar beroende på storleken
 13. Ventilation: Självdrag i samtliga lägenheter och lokaler förutom FTX i lokal 4: ett grönt beslut
 14. Uppvärmning: Fjärrvärme
 15. Till bostadsrätten hör: Vindsförråd
 16. Vad ingår i bostadsrättens årsavgift: Värme, vatten, tillgång till tvättstuga, gemensam sophämtning mm.
 17. Erläggande av avgift: Månadsvis i förskott
 18. Har avgiftsförändringar eller kapitaltillskott från medlemmarna beslutats eller diskuterats?:  Nej.
 19. Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Ja. Avgiftshöjning på 2.5% vid nästa kvartal (kvartal 3 2021). Styrelsen bedömer behov av avgifthöjning årligen.
 20. Alla lokaler uthyrda: Ja
 21. Överlåtelseavgift: Ja, 2,5 % av ett basbelopp, Avgiften betalas av den nya ägaren. Utöver denna avgift står ägaren också för kostnaden av ny namnskylt. 
 22. Pantsättningsavgift: Ja, 1 % av ett basbelopp
 23. Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privatändamål: Nej
 24. Kan man köpa lägenheten där förälder/barn äger 90/10%: Ja
 25. Finns kabel-tv & bredband och vilken är leverantören: ComHem (kabel-tv) och Ownit (bredband, 100/100 hastighet). Ingår i avgiften.
 26. Finns cykelförråd: Ja
 27. Finns barnvagnsförråd: Ja
 28. Övriga gemensamma utrymmen?: Tvättstuga, mötesrum, arbetsrum för snickeriarbeten, barnvagnsrum (A och B uppgångar) gårdsskjul och två bakgårdar
 29. Har det beslutats eller diskuterats om större reparationer eller ombyggnader av fastigheten?: Installering av spiromatiker planerat. (Under 2022)
 30. Vilka renoveringar har fastigheten genomgått och vilket år?: Se nedan alt. utökad info i årsredovisning
 31. Tillåter föreningen uthyrning via AirBnB?: Nej
 32. Lägenhetsregister och pantsättning: Hanteras av Nabo (se samarbetspartner)
 • Rörstambyte: 1992-94
 • Rökkanalarna kakelugnar: 2016
 • Elstigar: Oklart, kanske under 50-60-talet
 • Tak: 1996-97
 • Fasad: 1991
 • Fönster: 2008, 2021
 • Trapphus: 2016-2017
 • Tvättstuga: 1990, med 2 nya tvättmaskiner installerade 2011, en ny torktumlare installerad 2012, en ny tvättmaskin installerad 2016, lilla tvättmaskin installerad 2020 (upprustning av tvättstuga skjuts upp)
 • Gård: 2005-06
 • Framsidansgård: 2011
 • Övrigt: Renovering eller uppfräschning av hyreslokaler–Lokal 1 och Källarlokal 1 – 2002, 2005, 2010, 2019, 2021, 2022 Lokal 2 – 2012, 2017,  Lokal 3 – 2012, 2017, 2020 Gårdslokal – 2005-06, 2019, 2022 Garage – 2005-06, Källarlokal 3 – 2005, Gårdsskjul, 2006, Arrendelokal garage – 2014
 1. Övrigt: Möjlighet finns att efter intresseanmälan få parkeringsplats i husets garage parkering@brfurnan1.se, för närvarande är kostnaden under utredning. 
 2. Vem är föreningens ekonomiska förvaltare: Nabo
 3. Är föreningen en äkta eller oäkta BRF: Äkta
Övrigt som en köpare bör informeras om: Det är ett fint hus!