Mäklarinformation

Hej alla mäklare och potentiella medlemmar! 
Nedan finner ni information om fastigheten och Brf Urnan 1.


Vanliga frågor om Brf Urnan 1

1. Vart skickar man överlåtelsehandlingarna och pantsättningar:
Till Nabo som är föreningens ekonomiska förvaltare. Pantsättning handlingar skickas direkt till Nabo (se samarbetspartner).

2. Vart skickar man ansökan om in- och utträde?
Brf Urnan 1: styrelsen@brfurnan1.se

3. Byggår:
1906

4. Brf bildades:
1989

5. Äger BRF:en marken:
Ja

6. Antal BR-lägenheter:
45

7. Antal lokaler (BR eller HR):
5 hyreslokaler och 1 arrende

8. Antal hyresrätter:
0

9. Balkong:
Majoriteten av föreningens lägenheter har balkong. För resterande lägenheter krävs enskilt bygglov.

10. Hiss:
Finns ej

11. Kakelugnar:
Eldlov, men undantag för en kakelugn i C-huset

12. Månadsavgift:
Varierar beroende på storleken

13. Ventilation:
Självdrag i samtliga lägenheter och lokaler förutom FTX i lokal 4: ett grönt beslut

14. Uppvärmning:
Fjärrvärme

15. Till bostadsrätten hör:
Vindsförråd

16. Vad ingår i bostadsrättens årsavgift:
Värme, vatten, tillgång till tvättstuga, gemensam sophämtning mm.

17. Erläggande av avgift:
Månadsvis i förskott

18. Har avgiftsförändringar eller kapitaltillskott från medlemmarna beslutats eller diskuterats?:
Nej

19. Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi:
Ja. Avgiftshöjning på 4% den 1a januari 2024. Styrelsen bedömer behov av avgiftshöjning årligen.

20. Alla lokaler uthyrda:
Ja

21. Överlåtelseavgift:
Ja, 2,5 % av ett basbelopp, Avgiften betalas av den nya ägaren. Utöver denna avgift står ägaren också för kostnaden av ny namnskylt.

22. Pantsättningsavgift:
Ja, 1 % av ett basbelopp

23. Godkänns juridisk person som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privatändamål:
Nej

24. Kan man köpa lägenheten där förälder/barn äger 90/10%:
Ja

25. Finns kabel-tv & bredband och vilken är leverantören:
ComHem (kabel-tv) och Ownit (bredband, 100/100 hastighet). Ingår i avgiften.

26. Finns cykelförråd:
Ja

27. Finns barnvagnsförråd:
Ja

28. Finns garage:
Ja, det finns garage med laddstolpar för elbilar vid varje parkeringsplats. Det finns möjlighet att efter intresseanmälan få parkeringsplats i huset garage. Se sidan om Garage för mer information.

29. Övriga gemensamma utrymmen?:
Tvättstuga, mötesrum, arbetsrum för snickeriarbeten, barnvagnsrum (A och B uppgångar) gårdsskjul och två bakgårdar.

30. Har det beslutats eller diskuterats om större reparationer eller ombyggnader av fastigheten?:
Inga större ombyggnader är planerade. Styrelsen arbetar löpande med föreningens underhållsplan.

31. Vilka renoveringar har fastigheten genomgått och vilket år?:
Se nedan alt. utökad info i årsredovisning

32. Tillåter föreningen uthyrning via AirBnB?:
Nej

33. Lägenhetsregister och pantsättning:
Hanteras av Nabo (se samarbetspartner)

34. Vem är föreningens ekonomiska förvaltare:
Nabo

35. Är föreningen en äkta eller oäkta BRF:
Äkta

36. Vad har ni för fönster?
2-glas fönster

Övrigt som en köpare bör informeras om:
Det är ett fint hus!

Nyckeltal

År20222021202020192018201720162015201420132012
Årsavgift/ kvm bostadsrättsyta612605579572541521501501501501501
Lån/ kvm bostadsrättsyta56575799559456325669629744264682483948884926
Elkostnad/ kvm totalyta4229322629241917182021
Värmekostnad/ kvm totalyta158160164153186152148134141159165
Vattenkostnad/ kvm totalyta2422242023181715151616

Renoveringar

 • Rörstambyte1992-94
 • Rökkanalarna kakelugnar: 2016
 • ElstigarOklart, kanske under 50-60-talet
 • Tak1996-97
 • Fasad1991
 • Fönster2008, 2021
 • Trapphus2016-2017
 • TvättstugaUrsprungligen byggd 1990. Utrustad med tre tvättmaskiner; en installerad 2011, en annan 2016, och en liten tvättmaskin installerad 2020. Dessutom finns en mindre modern torktumlare samt en stor torktumlare från 2023.
 • Gård2005-06
 • Framsidansgård2011
 • Övrigt: Renovering eller uppfräschning av hyreslokaler–Lokal 1 och Källarlokal 1 – 2002, 2005, 2010, 2019, 2021, 2022 Lokal 2 – 2012, 2017,  Lokal 3 – 2012, 2017, 2020 Gårdslokal – 2005-06, 2019, 2022 Garage – 2005-06, Källarlokal 3 – 2005, Gårdsskjul, 2006, Arrendelokal garage – 2014
 • Elstolpar till samtliga garageplatser installerades 2023

Kontaktpersoner: 
Ordförande
Per Lundquist
styrelsen@brfurnan1.se

Dokument som stadgar och årsredovisningar finns på sidan om styrelsen

Vill du veta mer om huset historia, se historik.


Informationen uppdaterades senast 2023-01-04
Brf Urnan 1 Styrelsen