Ny i huset

Här samlar vi information som kan vara till nytta för dig som är nyinflyttad i huset. Ta gärna kontakt med styrelsen innan inflyttningsdag så skall vi säkerställa att ert namn finns på entré tavlan.

Cykelparkering. Det finns cykelställ på framsidan av huset samt på innergårdarna, ett cykelrörråd anslutande garaget och ett cykelförråd i källaren.

Dörrskylt.  I samband med inflytt kontakta SkyltDax (se samarbetspartner) för att beställa dörrskylt ni önskar. Kostnaden står ägaren för. Vid andrahandsuthyrning är det enbart tillåtet att uppdatera skylt för postfack, övriga skyltar skall lämnas oförändrade och utan lappar.

Förvaltning. Föreningens ekonomiska förvaltare heter Rådrum. De administrerar bla utskick av avgifts- och hyresavier, bokföring och redovisning. Mer info och kontaktuppgifter till Nabo se här (www.nabo.se)

Garage. Garage finns i huset, mer information hittar du (www.brfurnan1.se/garage/)

Grillar. Tre grillar finns att låna på den större innergården.

Gårdgrupp. Är du trädgårdsintresserad? Bra, gå med i vår gårdsgrupp som träffas och ser till att våra gårdar är grönskade och fina. Kontakta styrelsen för mer information.

Hushållsavfall. Vid infarten till garaget finns ett skåp med tre avfallskärl där du kastar ditt hushållsavfall. Kärlen töms två gånger per vecka måndagar respektive fredagar.

En återvinningsstation för bl.a. tidningar, glas, papp finns placerad på Vikingagatan (nära nr 23). Mycket nära.

Hyresavi. Kontakta Nabo för hyresavi när ni flyttat in. Hitta Nabo i listan för samarbetspartners.

Kräftskiva. I slutet av sommaren anordnar vi en kräftskiva som brukar vara mycket uppskattad.

Pantsättningsavgift.  Vid pantsättning debiteras en pantsättningsavgift om 1 procent av ett prisbasbelopp.

Postbox och Tidningsetikett. Typsnittet är calibri och textstorlek är 28, t.ex Lägenhetsnummer Efternamn: 1010 Medlemefternamn
Alla nyinflyttade medlemmar ska ta hand om sina egna Postbox- och även Tidningsetiketter.

Renovering. Om ni har tänkt renovera lägenheten måste ni söka styrelsens godkännande om renoveringen är omfattande (se stadgarna som ni hittar här: www.brfurnan1.se/maklarinformation/)

Vid en renovering ber vi dig, för allas trevnad, att inte förvara eller mellanlagra, byggmaterial eller byggrester på våra allmänna utrymmen.

Städdagar. Vi har två obligatoriska städdagar per år: en under våren och en under hösten.

Trapphusstädning. Trapphusen städas en gång i veckan, vanligtvis på torsdagar. Anders Lindberg Städservice håller rent och snyggt.

Tvättstugan. Tvättstugan bokas på lista i tvättstugan, men det finns också en separat tvättmaskin och torktumlare som inte är bokningsbar för att kunna användas spontant. Vi medlemmar ansvarar för att lämna tvättstugan i gott skick efter oss.

Årsstämma. Ordinarie årsstämma brukar vi hålla på våren.

Överlåtelseavgift. En överlåtelseavgift om 2,5 procent av ett prisbasbelopp (f.n. 1 000 kr) tas ut vid försäljning/överlåtelse av lägenhetsinnehavare. Avgiften betalas av den nya ägaren.