Ny i huset

Här samlar vi information som kan vara till nytta för dig som är nyinflyttad i huset. Ta gärna kontakt med styrelsen innan inflyttningsdag så skall vi säkerställa att ert namn finns på entré tavlan samt att ni får en introduktion till huset.

Cykelparkering. Det finns cykelställ på framsidan av huset samt på innergårdarna, ett cykelförråd anslutande garaget och ett cykelförråd i källaren.

Dörrskylt.  I samband med inflytt kontakta SkyltDax för att beställa dörrskylt. Kostnaden står ägaren för.

Specifikationer för husets namnskyltar:

  • Modell: New York
  • Ämne: Blank mässing
  • Storlek: 170x70mm
  • Typsnitt: Garamond
  • Textstorlek: 11,5mm (vid en rad), 10,5mm (vid två rader). OBS! De som ska vara med två rader, skrivs med två rader.
  • Texttyp: VERSALER

Vid andrahandsuthyrning är det enbart tillåtet att uppdatera skylt för postfack, övriga skyltar skall lämnas oförändrade och utan lappar.

Föreningens ekonomiska förvaltare heter Nabo. De administrerar bla utskick av avgifts- och hyresavier, bokföring och redovisning. Se Nabos hemsida för mer information och kontaktuppgifter. 

Garage. Garage finns i huset, mer information hittar du på sidan om Garage.

Grillar. Tre grillar finns att låna på den större innergården. Se gärna regler vid nyttjande av bakgårdarna.

Gårdgrupp. Är du trädgårdsintresserad? Bra! Gå med i vår gårdsgrupp som träffas och ser till att våra gårdar är grönskade och fina. Kontakta styrelsen för mer information.

Hushållsavfall. Vid infarten till garaget finns ett skåp med tre avfallskärl där du kastar ditt hushållsavfall. Kärlen töms två gånger per vecka, måndagar respektive fredagar. En återvinningsstation för bl.a. tidningar, glas, papp finns mycket nära placerad på Vikingagatan (nära nr 23).

Hyresavi. Hyresavi sköts via Nabo som är föreningens ekonomiska förvaltare. Fr.o.m. tillträdesdagen kan du som ny medlem logga in i portalen med BankID och se/ladda ner dina avier, ändra aviseringssätt eller lägga ärende och kommunicera med Nabo. Första avin skickas alltid per post till folkbokföringsadress. 

Nabo erbjuder att få avierna per e-post, e-faktura eller autogiro. Det går att få på pappersfaktura men då tillkommer en aviavgift. Du finner information om de olika aviseringsvalen genom att logga in på portal.nabo.se/avisering. Det går även att ansöka om autogiro via din internetbank. Sök upp föreningens namn i listan av autogiroanslutna företag (OBS! Föreningens namn). Ange ditt kundnummer som betalarnummer i din bank, ditt kundnummer finner du på din avi.

Kräftskiva. I slutet av sommaren anordnar föreningen en kräftskiva som brukar vara mycket uppskattad. Håll utkik efter information i huset och på hemsidan.

Pantsättningsavgift. Vid pantsättning debiteras en pantsättningsavgift om 1 procent av ett prisbasbelopp.

Postbox och Tidningsetikett. Typsnittet är calibri och textstorlek är 28, t.ex Lägenhetsnummer Efternamn: 1010 Medlemefternamn. Alla nyinflyttade medlemmar ska ta hand om sina egna Postbox- och även Tidningsetiketter.

Renovering. Om ni har tänkt renovera lägenheten måste ni söka styrelsens godkännande om renoveringen är omfattande (enligt föreningens stadgar). Information om detta finns på ansökan och regler för ombyggnad av lägenhet.

Observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Material får inte heller lagras på husets mark och inte ställas framför föreningens sopstation.

Städdagar. Vi har två obligatoriska städdagar per år: en under våren och en under hösten. Håll utkik efter information i huset och på hemsidan.

Trapphusstädning. Trapphusen städas en gång i veckan, vanligtvis på torsdagar. Anders Lindberg Städservice håller rent och snyggt.

Tvättstugan. Tvättstugan bokas på lista i tvättstugan, men det finns också en separat tvättmaskin och torktumlare som inte är bokningsbar för att kunna användas spontant. Vi medlemmar ansvarar för att lämna tvättstugan i gott skick efter oss. Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

Årsstämma. Ordinarie årsstämma brukar vi hålla på våren. Håll utkik efter information i huset och på hemsidan.

Överlåtelseavgift. En överlåtelseavgift om 2,5 procent av ett prisbasbelopp (f.n. 1 000 kr) tas ut vid försäljning/överlåtelse av lägenhetsinnehavare. Avgiften betalas av den nya ägaren.