Styrelsen

Vi representerar husets medlemmar och välkomnar alla idéer och förslag!

Enligt stadgarna får max sju styrelsemedlemmar vara arvoderade i styrelsen. Varje mandatperiod är två år. Efter stämmobeslut är normalförloppet att man först blir invald som suppleant och därefter som ledamot. Styrelsearbetet är roligt och givande, men kräver engagemang och delaktighet.

Om du är intresserade av att gå med i styrelsen eller att hjälpa till, kontakta gärna valberedningen via e-mail på valberedning@brfurnan1.se eller hör av dig till någon av de nuvarande styrelsemedlemmarna.

Information från styrelsen

Nyheter från styrelsen hittar du som medlem på sidan för medlemmar.

Andrahandsuthyrning

För att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning tillåts andrahandsuthyrning enbart med giltiga skäl under ett år. Uthyrning kan i vissa fall beviljas med ytterligare ett år, d.v.s. två år totalt. Vänligen notera att föreningen accepterar inte uthyrning via AirBnB eller andra uthyrnings sajter/företag.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand behöver du skicka en ansökan till föreningen. Ansökan ska innehålla skäl till upplåtelsen, under vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Så gör du för att skicka in din ansökan om andrahandsuthyrning:

Steg 1: Logga in i medlemsportalen med hjälp av BankID. Gå till nabo.se och klicka på “Logga in” i menyn längst upp på sidan.

Steg 2: I medlemsportalen klicka på “Din lägenhet/lokal” i menyn till vänster.

Steg 3: På sidan för din lägenhet/lokal hittar du knappen “Ansökan om andrahandsuthyrning” till höger ovanför informationen om din lägenhet/lokal. Klicka på knappen för att påbörja din ansökan.

Steg 4: Fyll i alla fälten i rutan för ansökan om andrahandsuthyrning. Steg 5: Klicka på “Ansök”. Du får då en bekräftelse på din ansökan och en länk till ärendet så du kan bifoga efterfrågade underlag, och föra dialog med styrelsen eller Nabo.

Årsstämma

Varje år håller bostadsrättsföreningen en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman kan exempelvis besluta om:

  • styrelsens sammansättning
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • revisorer
  • ändring av stadgarna
  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman är även ett bra tillfälle att träffa de andra boende i huset. Styrelsen uppmuntrar samtliga medlemmar att delta på föreningsstämman.

Kan du inte närvara på stämman?

Om du inte kan närvara på stämman kan du skicka in en fullmakt till styrelsen för att låta en medlem i föreningen företräda dig vid föreningsstämman.

Vänligen använd BRF Urnan1:s fullmakt och skicka till styrelsen via mejl till styrelsen@brfurnan1.se eller lägg i styrelsen postfack.

Protokoll från föreningsstämma:

Andra dokument

Kontakta styrelsen

Du kan komma i kontakt med styrelsen på styrelsen@brfurnan1.se. Styrelsen publicerar även löpande information på sidan för medlemmar

Styrelsen består av:

Ledamöter

Per Lundquist 
Styrelseordförande
ordforande@brfurnan1.se

Howard Suhr Perez
Vice Ordförande 
vice.ordforande@brfurnan1.se

Linda Johansson
Kassör
ledamot1@brfurnan1.se

Ebba Zimmerman
Sekreterare
sekreterare@brfurnan1.se

Suppleant
Pontus Erman

Valberedning
Magnus Åslund
Jacob Treskog

Revisor
Sonora Revision

Registrerat vid Bolagsverket 

Bästa hälsningar,
STYRELSEN – BRF URNAN1
ORG.NR. 716419-5294