Styrelsen

Vi representerar husets medlemmar och välkomnar alla idéer och förslag! Enligt stadgarna får max sju styrelsemedlemmar vara arvoderade i styrelsen. Varje mandatperiod är två år. Efter stämmobeslut, normal förloppet att bli en styrelsemedlem är att man bli först invald som suppleant och sedan därefter som styrelsemedlem, alt. revisor och sedan därefter styrelsemedlem. Styrelsearbete kräver delaktighet.

Om ni är intresserade, av att hjälpa till så kontakta gärna oss via e-mail valberedning@brfurnan1.se. Ni kan även kontakta oss för andrahandsupplåtelse och ansökningsblankett, eller om ni har frågor angående våra fina lokaler på styrelsen@brfurnan1.se.

Vänligen notera att föreningen accepterar inte uthyrning via AirBnB eller andra uthyrnings sajter/företag.

Kan inte närvara på stämman? Ladda ner BRF Urnan1:s_fullmakt.

Årsredovisning 2021 – Brf Urnan 1_signerat inför stämman: publicerad maj, 2022

Styrelseordförande
Howard Suhr Perez: ordforande@brfurnan1.se, +46 (0)70 267 18 44

Ledamöter
Linda Johansson: ledamot1@brfurnan1.se
Gino Anastasio Winblad: ledamot2@brfurnan1.se

Suppleanter

Gabriella Rapp: suppleant@brfurnan1.se
Alfons Kubulenso:  suppleant1@brfurnan1.se
Jacob Treskog: suppleant2@brfurnan1.se 


Revisor
Evelina Kalmnäs Lindqvist

Registrerat vid Bolagsverket 

Bästa hälsningar,
STYRELSEN – BRF URNAN1
ORG.NR. 716419-5294