Våren 2024

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger centralt på Karlbergsvägens gröna sträcka. Det har omnämnts i danska tidskriften Politiken, Leif GW Perssons ”Den döende detektiven” (2010) och dess filmatisering (2018) samt i Netflixserien ”The Playlist” (2022). Huset har även framträtt under Stockholms kulturnatt 2014 och 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmar har tillkommit till föreningen:

 • Eric Oscar Stefan Torstensson, B-uppgången
 • Julius Sonerud, A-uppgången
 • Shirley Ying Lidman, C-uppgången
 • Carl Jeurling, C-uppgången

Välkomna!

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 4 JUNI

Samtliga medlemmar i Brf Urnan 1 kallas till ordinarie föreningsstämma.

 • Datum: Tisdagen den 4 juni
 • Tid: Kl. 18:30
 • Plats: Bakgården alt A-vinden

Till stämman bjuder vi på Günters korv och läsk. För de som vill ha korv under stämman möts vi kl 18.00 vid Günters för beställning.

Om du inte kan närvara på stämman kan du skicka in en fullmakt till styrelsen för att låta en medlem i föreningen företräda dig vid föreningsstämman. Vänligen använd BRF Urnan1:s fullmakt som finns på www.brfurnan1.se/styrelse/

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, kontakta valberedning@brfurnan1.se eller hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna.

Har du något förslag som ska tas upp på årsmötet, kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 30 maj. Motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet och ett tydligt förslag till beslut som stämman kan ta ställning till. Skicka din motion till styrelsen@brfurnan1.se.

Se dagordning för årsstämman: https://www.brfurnan1.se/kallelse-till-arsstamma-4-juni-2024/

ANDRAHANDSUTHYRNING

För att uppmuntra en aktiv förening vill styrelsen påminna om att föreningsmedlemmar endast har rätt till andrahandsuthyrning under ett år vid giltiga skäl. I vissa fall kan uthyrningen beviljas ytterligare ett år, dvs. totalt två år. Ytterligare information finns på vår hemsida: brfurnan1.se. Man ansöker om andrahandsuthyrning via Nabos medlemsportal.

OBS: Uthyrning via Airbnb är förbjuden enligt våra stadgar (§ 15-18) samt enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Om detta överträds riskerar medlemmen avflyttning enligt §21 i våra stadgar.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Tvättmaskinen som varit trasig i tvättstugan har åtgärdats. Styrelsen är i kontakt med Anticimex för att försöka åtgärda problemet med råttor på framsidan som har ökat sedan vi införde den organiska sophanteringen.

KOMMUNIKATION FRÅN STYRELSEN

Styrelsen ber nya medlemmar att uppdatera sina e-postadresser i Nabo. Detta för att vi enklare ska kunna dela viktig information via e-post när det behövs, som ett komplement till information via vår hemsida och anslag i trapphuset. Så här gör du för att uppdatera din e-postadress:

 1. Logga in på Nabo.
 2. Klicka på nedåtpilen intill ditt namn.
 3. Välj ”Inställningar”.
 4. Gå till ”Kontaktuppgifter”.
 5. Skriv in din aktuella e-postadress.
 6. Avsluta med att ”Spara kontaktuppgifter”.

Om du vill ha utskrivna exemplar av information från styrelsen och årsredovisningen till din brevlåda, vänligen lämna en lapp i föreningens brevlåda i port A så ser vi till att ordna det.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna medlemmarna om vikten av att regelbundet kontrollera och se till att era brandvarnare fungerar korrekt.