Information från styrelsen

Hej alla medlemmar i Brf Urnan 1

Här kommer några viktiga uppdateringar som berör vår förening.

Avgiftshöjning inför 2024

Den senaste tiden har präglats av höjda räntor, ökade kostnader och inflation i alla delar av samhället. Denna utveckling påverkar även oss, och leder till ökade kostnader för både drift och räntor. En stor del av föreningens lån har förmånliga bundna räntor, men vissa lån står inför en övergång till rörlig ränta.

Efter diskussioner med vår bank, och med hänsyn till rekommendationer, prognoser, samt den räntenivå som erbjuds för att binda lånen, har vi beslutat att inte binda om dessa lån just nu. Detta för att säkerställa att vi kan anpassa oss till framtida ränteändringar.

Styrelsen arbetar aktivt för att upprätthålla föreningens goda ekonomi. Detta genom att omförhandla hyrorna för föreningens lokaler och garage, minska föreningens skuldkvot för att sänka räntekostnaderna, samt effektivisera våra drift- och underhållskostnader.

Med dessa faktorer i beaktning, och för att säkerställa en stabil ekonomi, har styrelsen fattat beslut om en avgiftshöjning på 4% för alla bostadsrätter, med start från 1 januari 2024. Syftet med avgiftshöjningen är att säkra ett stabilt kassaflöde, möjliggöra fortsätt amortering och upprätthålla en buffert för framtida underhållsbehov – vilket även minskar risken för att behöva ta nya lån under nuvarande osäkra ränteförhållanden.

Dessa åtgärder är i linje med styrelsens arbete för att upprätthålla en stabil ekonomi, vilket möjliggör kontinuerlig utvärdering, agerande och planering utifrån föreningens bästa intressen, samtidigt som vi strävar efter att hålla belastningen på våra medlemmar så låg som möjligt.

Ledig garageplats från och med december

Vi har en garageplats ledig från och med december. Kontakta parkering@brfurnan1.se vid intresse – först till kvarn gäller.

Nytt system för matavfallshantering

Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll att sortera sitt matavfall separat.

Vad innebär detta för dig som medlem?

  • I tvättstugan har vi ställt ut kärl och papperspåsar som alla hushåll ska hämta och använda för att sortera sitt matavfall.
  • Det högra sopkärlet är numera avsett enbart för matavfall, vilken är markerad med en skylt.
  • Observera att vanliga soppåsar inte får slängas i detta kärl, det är endast till för godkända papperspåsar med matavfall.
  • Eftersom det nya kärlet för matavfall är lite mindre, är det viktigt att se till att träffa rätt. Om påsar hamnar vid sidan av kärlet ökar risken för råttor.
  • Vi har från och med den 7 november ökat frekvensen för sophämtning, för att undvika att de vanliga kärlen blir överfulla. Vid eventuella problem, tveka inte att kontakta oss på styrelsen@brfurnan1.se.

Om matavfallspåsarna tar slut, vänligen kontakta styrelsen.

Påminnelse om personliga ägodelar i allmänna utrymmen

Vi vill också påminna alla om att inte lämna personliga tillhörigheter i gemensamma utrymmen som trapphus, källare och vind, oavsett om det bara handlar om ett par dagar. Vi i styrelsen mottar regelbundet klagomål om att dessa utrymmen används till förvaring av bl.a. sopor, möbler och kartonger. 

Behöver ni tillfälligt förvara något kan ni kontakta styrelsen så kan vi hjälpa till att hitta en lämplig plats, men att använda trapphuset eller andra allmänna utrymmen som ett förråd är inte okej. Därför ber vi alla som känner igen sig i detta att respektera era grannar och förvara era saker inne i lägenheten eller i ert vindsförråd, så att alla kan trivas i vår förening 🙂 

Om admin

BRF Urnan1 Styrelse - olika medlemmar sedan 2010
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.