Information inför kommande årsstämma

Hej medlemmar i Bostadsrättsföreningen Urnan 1,

Nu börjar det snart bli dags för årsstämma. Kallelse med dagordning har gått ut den 21a april via anslag i trapphus och utdelning i brevlådor till medlemmar som har valt att få information från styrelsen utskriven. Vidare har kallelse gått ut på brfurnan1.se, via Nabos nyhetsportal och via mail den 6e maj.

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse har nu publicerats på https://www.brfurnan1.se/styrelse/. Önskar du att få årsredovisningen i pappersform och har inte redan anmält detta till styrelsen, vänligen mejla styrelsen@brfurnan1.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda med ditt namn så ordnar vi det.

Vi ses den 4e juni kl. 18:30. Beroende på vädret ses vi antingen på vinden eller på stora innergården. Till stämman bjuder vi på Günters korv och läsk. För de som vill ha korv under stämman möts vi kl 18.00 vid Günters för beställning.

Om du inte kan närvara på stämman kan du skicka in en fullmakt till styrelsen för att låta en medlem i föreningen företräda dig vid föreningsstämman. Vänligen använd BRF Urnan1:s fullmakt som finns på https://www.brfurnan1.se/styrelse/.

Dagordningen till stämman hittar du i kallelsen, se: https://www.brfurnan1.se/kallelse-till-arsstamma-4-juni-2024/. Nedan finns information om valberedningens förslag till förtroendeposter samt förslag om styrelsens och revisorns arvode för nästkommande period.

Information om valberedningens förslag till förtroendeposter

Ett år kvar av mandatperioden

Linda Johansson

Howard Suhr Perez

Pontus Engman (suppleant)

Omval

Per Lundquist

Ebba Zimmerman

Ny styrelsemedlem

Magnus Åberg

Förslag till valberedning

Jacob Treskog

Vakant

Förslag till revisor

Sonora Revision, med auktoriserade revisorn Michael Christensson som huvudansvarig, föreslås väljas som revisor för tiden till nästa årsstämma. Michael Christensson har utfört revision avseende verksamhetsåret 2023 på ett tillfredsställande sätt.

Genom Sonora Revision får föreningen tillgång till expertis som kompletterar den som finns hos vår ekonomiska förvaltare Nabo och en extern verifiering av redovisning och förvaltning.

Sonora Revision finns vid Mosebacke på Södermalm, har ett 20-tal medarbetare och har varit verksamma i cirka 25 år. Bland Sonora Revisions kunder finns ett 70-tal Brf:er och Michael Christensson, som varit auktoriserad revisor sedan 2002, är för närvarande ansvarig revisor i 10–15 bostadsrättsföreningar. Mer information om revisionsbyrån och medarbetarna finns på www.sonora.se.

Förslag om styrelsens arvode för nästkommande period

Styrelsen föreslår att tidigare beslut kvarstår om 2,0 prisbasbelopp skall fördelas som ersättning till styrelse, valberedning och andra funktioner så som styrelsen finner lämpligt.

Om admin

BRF Urnan1 Styrelse - olika medlemmar sedan 2010
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.