Ansökan och regler för ombyggnad av lägenhet

Ansökan och regler

För att bygga om i din lägenhet måste du först göra en ansökan till Urnan 1:s styrelse. I ansökan ska du ange vilka förändringar du vill göra. Du måste även ta del av föreningens allmänna villkor för ombyggnad av lägenhet.

Sedan 2023 gäller en uppdaterad version av bostadsrättslagen. Det innebär att renoveringar i husets lägenheter kommer numera behöva vara mer förankrat hos föreningsstyrelse, dvs. skarpare regler gällande vilka renoveringar som får göras i lägenheten. Läs mer hos Bostadsrättsnytt.

Allmänna regler för ombyggnad

 1. Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, rivning av väggar, eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen. Se ”Rivning av vägg med mera” längre fram.
 2. Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller utbyte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen.
 3. Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader och eventuella investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas, om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens ombyggnadsarbeten.
 4. Allt arbete ska utföras hantverksmässigt.
 5. Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet. Detta är även ett försäkringskrav.
 6. Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får inte förekomma innan kl 8:00 och efter kl 18:00 på vardagar och innan kl 10.00 och efter 18.00 på helger.
 7. Upplys dina grannar i din och angränsande portar om att du tänker renovera och hur länge arbetet beräknas pågå. Det ökar förståelsen för de störningar du orsakar.
 8. Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, allmänna vindsutrymme, på gårdarna eller på framsidan
 9. Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning
 10. Eventuell vattenavstängning ombesörjs av styrelsen.
 11. Rivning av våtrum, kök, väggar mm är arbeten som i regel är väldigt dammiga. Det är oerhört viktigt att man tänker på att sätta lock på frånluftskanaler för att undvika damnbildning i luftkanaler. Ett tips är att hyra en luftrenare. Finns att hyra på Cramo, Hyrpoolen m.fl.
 12. Föreningen har investerat i möjligheten till vattenavstämning per trappuppgång. Därför skall medlemmen vid vattenavstängning kontakta föreningens VVS-samarbetspartner för att begränsa påverkan på andra medlemmar och hyresgäster. För kontaktuppgifter se under fliken Samarbetspartners.

Rivning av vägg med mera

Det är inte lätt för vare sig den enskilde bostadsrättsinnehavaren att avgöra till exempel var bärande eller icke-bärande konstruktioner finns i lägenheten. Däremot har vi konstruktionsritningar om var och en lägenhet. Om en boende vill riva eller på annat sätt bygga om en vägg, kräver Urnan 1:s styrelse därför att den boende anlitar en behörig byggnadsingenjör som utfärdar intyg på att väggen ifråga inte är bärande. Kostnaden att anlita byggnadsingenjör står den boende för. Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd dessutom bygglov (se även längre fram i texten). Ytterligare regler för ombyggnadsarbeten i Brf Urnan1 som gäller vid:

 • – Ingrepp i befintliga avlopps, vatten eller värmeledningar
 • – Ingrepp i bärande väggar och bjälklag
 • – Elinstallationer, ändringar och nyinstallationer
 • – Renovering av kök – Renovering av våtutrymmen (wc, dusch, bad)

Att söka tillstånd

Ansökan ska skickas till styrelsen före arbetets start för godkännande av planerade ombyggnads/renoveringsarbeten. Ingrepp i bärande konstruktioner kräver utöver styrelsens tillstånd dessutom bygglov.

I ansökan ska redogöras för vad som ska byggas om, tillvägagångssätt, utvalda entreprenörer för arbetet, ritningar samt eventuella beräkningar.

 1. Arbetena får under inga omständigheter påbörjas utan styrelsens skriftliga tillstånd.
 2. Speciella regler Rörarbeten skall utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.
 3. Vid våtrumsrenovering ska tätskiktet (fuktspärren) utföras av firma som är certifierad enligt PER eller Byggkeramikrådet. Detta är även ett försäkringskrav.
 4. El-arbeten ska utföras av auktoriserad firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter.
 5. Byggarbeten ska utföras av behörig firma, med för arbetet samtliga erforderliga behörigheter. Vid ingrepp i bärande väggar eller bjälklag ska konstruktionsberäkningar utföras av konstruktör.