Historik

Bostadsrättsföreningen Urnan 1  har adressen Karlbergsvägen 66 A-C.

Huset uppfördes 1904-1906 av byggmästare E Bergöö på uppdrag av byggherren E Olsson. Arkitekt var Bodin & Almqvist arkitekter. Exempel på större händelser under de drygt 100 åren som gått är:

  1. Cirka 1910 på innergården byggdes en församlingslokal för en frikyrka
  2. Under 1930-talet vinden och taket brann av, därav dagens takutformning som skiljer sig något från 1904 års ritningar
  3. 1954, en större upprustning av hela fastigheten genomfördes. Den sedan länge nedlagda frikyrkan byggdes om till verkstadslokal med ramp ned från Karlbergsvägen. Centralvärme installerades.
  4. 1989, brf. Urnan 1 grundades och fastigheten köptes från dåvarande fastighetsägaren Bengt Korell
  5. Under 1990-2000 talet, välbehövlig upprustning av i princip hela fastigheten och flera av lokalerna genomfördes
  6. 2006, verkstadslokalen byggs om till garage för bilar och motorcyklar, den stora innergården renoveras och en gårdslokal skapas
  7. 2011, husets förgård upprustas och återställs till en miljö som motsvarar Karlbergsvägens ”gröna del”