Våren 2013

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset sitter mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts nyligen i Leif GW Perssons 2010 bok ”Den döende detektiven” och även i danska tidsskriften Politikken.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande ny medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången
– Maria Lundin Osvalds

B-uppgången

C-uppgången
– Hillevi Sverin
– Sandra Rendahl

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen men även era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2011/2012

Efter ordinarie föreningsstämma invaldes Pontus Thorell, Jessica Wickman och Sara Johansson till styrelsen. Styrelsens sammansättning är nu Howard Suhr Perez, ordförande, Pontus Thorell, sekreterare, Fredrik Eklöf, kassör, Sara Johansson suppleant och Jessica Wickman, suppleant.

Revisor är Caroline Holmqvist.

Är du intresserade av att delta i styrelsearbetet, kontakta husets valberedare Anna på valberedning@brfurnan1.se

ÅRSMÖTE 2012-04-25

Årsmötet för verksamhetsåret 2012 kommer att hållas torsdagen den 25 april. Vi ses kl. 19.00 uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden samt uppföljning tidigare års motion gällande installation av säkerhetsdörrar.

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi. Årsmöteshandlingar kommer distribueras under april månad.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast den 16 april.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall  så som  exempelvis utlandstjänst kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se .

Under 2013 kommer styrelsen att se över våra regler för andrahandsuthyrning.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man har planerat att renovera upp sin lägenhet, skicka in ett mejl till styrelsen för att specificera vad man kommer göra under renoveringen. Av särskild vikt är om man har avsikt att göra ingrepp bärande konstruktion. Detta är inte tillåtet och får inte genomföras.

OBS: Huset har självdrag och är därmed ett grönt hust. Därför är det det absolut förbjudit att koppla spisfläkten till frånluftskanalen som stör ventilationssystemet.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas brf medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, soppsäckar och bråte som uppstår under renovering: det får inte lagras på husets mark. Detsamma gäller svarta soppsäckar och förpackningsmaterial som ställs framför sopstationen. Det resulterar i ett hinder för bilar som skall till garaget. Hjälp till att få huset se fint och städat ut.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT

Under vinter 2012-2013 har styrelsen börjat jobba med att förbättra vår interna webbplats, och även information för externa intresserade. Vi jobbar ständigt med att lägga upp information som kan vara bra att ha som medlem i föreningen och boende i huset.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen  är välkommna.

Projektansvarig är Pontus Thorell, sekretare@brfurnan1.se.

OVK-BESIKTNING

Den 27 feb 2013 besiktade OVK Inspecta vårt hus; detta i samklang med Sveriges obligatorisk OVK-lagen. Generellt sett har de flesta lägenheter och lokal godkändes, dock har OVK Inspecta identifierat ett antal lägenheter som strider mot lagen. Styrelsen kommer under april månaden fördela brev till de berörda brf medlemmarna. Styrelsen kommer även fördela ventilationskedjor och filter, där kedjor och filter saknas i lägenheterna.

Dem lägenhter som inte har godkänts är av följande orsak:

  1. Spisfläkten har kopplats direkt på huset frånluftkanaler (absolut förbjudet)
  2. Tilluftsventiler som är övertapeserdet eller  inte går att öppna
  3. Pga köksbygge blockerade frånluftkanaler (ett don behövs)

Styrelsen kommer beställa ytterligare en OVK inspektion den 30 september och till dess ska alla lägenheter med anmärkning vara iordningställt. Mer hänvisningar kommer att tillkomma.

Får vi allt godkännt, kan vi skicka in protokollen till Boverket i oktober, 2013 och även har en klar indikation av husets energieförbrukning. Energiedeklaration kommer att gälla i tio år.

TVÄTTSTUGAN

Under hösten 2012 reparerades torkskåpets timer och även den lilla torktumlaren.

KORVKIOSKKUNDAR OCH HUNDÄGARE

Varje medlem uppmuntras att vänligen men bestämt säga åt korvkioskkunder att inte vistas på vår framsidan. Tyvärr har det förekommit folk som trampar ner våra grönväxter och även har demonterat våra provisoriska ”blåslinga” avgränsingar. Det samma gäller hundägare som använder sig av vår tomt som hundtoalett. Kom ihåg att vara artig men bestämt och hänvisar dem till våra skyltar.

BARNVAGNSRUM

Nu när vintern  nästan är borta, uppmanas barnfamiljer att ta ut vinter leksaker, snowracers och barn cyklar ut från den redan trånga barnvagnsrumutrymme.

VÅRSTÄDNING

SÖNDAGEN DEN 21 April KL. 10.00 till 14:00? samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför våren och sommaren. . Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta Jessica Wickman i styrelsen för att tilldelas en uppgift.

BRANDLARM

Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

Urnan informerar våren 2013  Urnan informerar våren 2013 öppnas här i PDF-format.