Information inför årsstämma

Hej medlemmar i Bostadsrättsföreningen Urnan 1,

Nu börjar det snart bli dags för årsstämma. Kallelse med dagordning har gått ut den 24e april via anslag i trapphus, utdelning i brevlådor samt på brfurnan1.se.

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse har nu publicerats på https://www.brfurnan1.se/styrelse/. Önskar du att få årsredovisningen i pappersform vänligen mejla styrelsen@brfurnan1.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda med ditt namn så ordnar vi det.

Vi ses den 24e maj kl. 19:00. Beroende på vädret ses vi antingen på vinden eller på stora innergården.

Om du inte kan närvara på stämman kan du skicka in en fullmakt till styrelsen för att låta en medlem i föreningen företräda dig vid föreningsstämman. Vänligen använd BRF Urnan1:s fullmakt som finns på https://www.brfurnan1.se/styrelse/.

Vill du engagera dig i styrelsen?

Valberedningen söker fortfarande efter en suppleant och medlemmar till valberedningen. Styrelsearbete är viktigt för föreningens fortsatta framgång och ger en värdefull erfarenhet som också kan vara meriterande i andra sammanhang. Kontakta Evelina Kalmnäs Lindqvist om du är intresserad av att engagera dig.

Varmt välkomna,

Information om valberedningens förslag till förtroendeposter

Gabriella La Torre Rapp har flyttat från BRF Urnan 1 och entledigades från sin post som suppleant i oktober 2022. Sirpa Privell och David Johansson har av personliga skäl valt att inte fortsätta som ledamöter.

Vi vill rikta ett stort tack till Gabriella, Sirpa och David för deras engagemang!

Förslag till ny Styrelse

Ett år kvar av mandatperioden

Per Lundquist

Ebba Zimmerman

Omval

Linda Johansson

Howard Suhr Perez

Förslag till suppleant

Pontus Engman

Förslag till valberedning

Vakant

Förslag till revisor

Sonora Revision, med auktoriserade revisorn Michael Christensson som huvudansvarig, föreslås väljas som revisor för tiden till nästa årsstämma. Valberedningen, styrelsen och den nuvarande revisorn gör tillsammans bedömningen att revision som utförs av en kvalificerad revisor kommer att vara till nytta för föreningen.

Genom Sonora Revision får föreningen tillgång till expertis som kompletterar den som finns hos vår ekonomiska förvaltare Nabo och en extern verifiering av redovisning och förvaltning. Styrelsens arbetsformer och dokumentation är numera väl digitaliserade och det finns därmed goda förutsättningar för en effektiv extern revision.

Sonora Revision finns vid Mosebacke på Södermalm, har ett 20-tal medarbetare och har varit verksamma i cirka 25 år. Bland Sonora Revisions kunder finns ett 70-tal Brf:er och Michael Christensson, som varit auktoriserad revisor sedan 2002, är för närvarande ansvarig revisor i 10–15 bostadsrättsföreningar. Mer information om revisionsbyrån och medarbetarna finns på www.sonora.se.

Om admin

BRF Urnan1 Styrelse - olika medlemmar sedan 2010
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.