Våren 2022

Våren 2022

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och i senast förfilmning av boken (2018) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och igen i april, 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmar har kommit till föreningen sedan November, 2021.

A-uppgången
– Catharina Henriksson och Per Lundquist

B-uppgången

C-uppgången

Välkommen.

ÅRSMÖTE 2022-06-02

Årsmötet för verksamhetsåret 2021 är planerat TORSDAGEN DEN 02 JUNI kl. 19.00. Vi ses uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden. Kallelse och agenda kommer tidigast 4 veckor, senast 2 veckor innan stämman. Verksamhet/årsredovisningen 2021 publiceras på föreningens hemsida inför mötet.

ÅRSMÖTE PLANERAT: 02 JUNI, 19.00 PÅ A-VINDEN ELLER UTE PÅ GÅRDEN BEROENDE PÅ VÄDRET

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, fastighetens standard och utseende.

Har du någon fråga som ska tas upp på årsmötet, kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet. Kan du inte närvara, se till att du är representerad av en annan medlem i föreningen. Fullmaktformulär finns under https://www.brfurnan1.se/styrelse/

FÖNSTERRENOVERINGEN JUSTERING 2021

Under December 2021 utfördes små justeringar till husets fönster. Entreprenören var Penslar och Fönster.

VÅRSTÄDNING 2022-04-24

SÖNDAGEN DEN 24 APRIL kommer föreningens medlemmar att samlas för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför sommaren, kl.10-14.

Samtliga medlemmar som inte har möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

Under vårstädning är det även en bra tid att få veta om kommande projekt alt. att kunna prata med sina grannar över ditten och datten.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se.

För närvarande har föreningen 6 godkänt andrahandsuthyrning, varav 3 är pga. familjeförhållande.

OBS: AIRBNB UTHYRNING ÄR FÖRBJUDEN enligt stadgarna § 15-17 i och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att HUSET HAR SJÄLVDRAG och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför INTE TILLÅTET ATT KOPPLA SPISFLÄKTEN ELLER BADRUMSFLÄKTEN till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet och inte heller ta bort tyglister från fönsterna under renoveringen.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen och husets medlemmar tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se, och registrera detta med styrelsen i förväg.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Färg och puts har släppts i samtliga trapphus. Styrelsen är i dialog med SäkerBostad AB som har utfört arbete i trapphusen.

För närvarande är samtliga parkeringsplatser uthyrda, dock 2 MC platser står outhyrda. Styrelsen ser över samtliga bil kontrakt för närvarande.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägga de ej i trapphusen.

OBS: Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information. Webbsajten uppdateras kontinuerligt.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

LOKAL 1 och LOKAL 4–ÅTGÄRDAR

Under mars och april kommer nödvändiga återställande sker i lokal 1 (Ordfront) som resulterade i vatten skador i lokalens förvaringsutrymme förra året, dvs. en ny trappa byggs. Även förbättring av den friståendelokal 4 sker med installation av fönster på fram och baksidan för att förbättra luftkvalitet och -drag under sommaren.

Entreprenören: SegerBygg AB

AVMORTERING AV LÅN

Efter förfrågningar till olika banker har styrelsen beslutat att lånen ska ligga kvar hosSwedbank. Styrelsen har valt följande låneupplägg:  5 år (3,500,000 SEK), 3 år (2,700,000) 2 år (1,910,356) samt attutöka amorteringen med ytterligare  25,000 i månaden på lånet med bindningstid om fem år.

BARNVAGNSRUMMEN

Nu när våren kommer uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker från det redan trånga barnvagns utrymmen för att ge plats åt våren och sommarens utrustning.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

Om ni har vänner på besök som röker, vänligen be dem att plocka upp efter sig. Om ni har en fest, vänligen städa upp fimpar på gårdarna efter den för allas trevnad. En mindre justering av dörren vid B-uppgångs entré till gården genomförs.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att inneha samt kontrollera sina brandvarnare.

KRÄFTSKIVA 2022

Under de senaste åren har föreningens årliga kräftskiva tyvärr ställts in pga. COVID-19. Föreningen hoppas nu kunna genomföra en kräftskiva en 25 augusti 2022, kl.19::00. Tillbehör, vin och öl tillhandahålls av föreningen medan kräftor och nubbe tas med av respektive medlem. Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna!