Våren 2021

Våren 2021

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och i senast förfilmning av boken (2018) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och igen i april, 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlem har kommit till föreningen.

A-uppgången
-Anna Helena Bengtsson, 304

B-uppgången

C-uppgången

Välkommen.

ÅRSMÖTE 2021-06-01

Årsmötet för verksamhetsåret 2020 är planerat till tisdagen den 01 juni kl. 19.00. Vi ses uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden. Kallelse och agenda kommer tidigast 6 veckor, senast 4 veckor innan stämman. Verksamhet/årsredovisningen 2020 publiceras på föreningens hemsida inför mötet.

Årsmöte planerat: 01 juni, 19.00 på A-vinden eller ute på gården

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, fastighetens standard och utseende.

Har du någon fråga som ska tas upp på årsmötet, kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet. Kan du inte närvara, se till att du är representerad av en annan medlem i föreningen. Fullmaktformulär finns under https://www.brfurnan1.se/styrelse/

FÖNSTERRENOVERINGEN 2021

Under februari och början av mars genomfördes renoveringen på samtliga av husets fönster och gård- och balkongdörrar. Entreprenören var Penslar och FÖnster.

Samtliga yttre och inre bågar behandlades och målades och även nya tätningslister i tyg har ersatt de tidigare tätningstyglisterna, en viktig komponent i husets självdrag.

Arbetet utfördes i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Penslar och FÖnsters säkerhetsåtgärder granskades av både styrelsen och även av sakkunniga medlemmar.

Kvalitetskontroll utfördes på 11 lägenheter, en lokal och samtliga fönster på vinden den 18 mars. Arbetet blev godkänt.

Sista renovering av BRF Urnan1:s fönster utfördes var år 2008. Fönsterna rekommenderas att måla i åtta års intervaller.

Vi vill tacka alla grannar och lokal-hyresgäster för er förståelse och stöd i projektet under renoveringen, en tid som var delvis kallt och delvis som om man levde i en avskärmad värld.  Nu är våren här!

Entreprenören: Penslar och Fönster AB
Projekt ledare: Thomas Gillgren – Projektledarna
Inspektör: Tommy Fonda?
Interna ansvariga: Howard Suhr Perez och Gino Anastasio Winblad

VÅRSTÄDNING 2021-04-18

Söndagen den 18 april kommer föreningens medlemmar att samlas för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och våra gårdar inför sommaren, kl.10-14.

Samtliga medlemmar som inte har möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

Under vårstädning är det även en bra tid att få veta om kommande projekt alt. att kunna prata med sina grannar över ditten och datten.

Med tanken på COVID-19:s fortsatta grep på Europa är fokus för BRF Urnan1 att göra våra gårdar så hemtrevligt som möjligt, i fall att utomlandsvistelser kommer vara begränsad återigen. Boknings kalender för gårdarna finns i storgårdens skjul.

BREDBANDS GRUPPUPPKOPPLINGEN

Vänligen se senaste analog utskick, den 31 mars, 2021

Intern ansvarig: Gabrilla Rapp

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se. För närvarande har föreningen 6 godkänt andrahandsuthyrning, varav 3 är pga. familjeförhållande.

OBS: AirBnB uthyrning är förbjuden enligt stadgarna § 15-17 i och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten eller badrumsfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet och inte heller ta bort tyglister från fönsterna under renoveringen.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se, och registrera detta med styrelsen i förväg.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Styrelsen har köpt in en ny lilla ”ej bokningsbara” tvättmaskin. Stora torktumlaren undersökes fortfarande.

Färg och puts har släppts i samtliga trapphus. Styrelsen är i dialog med SäkerBostad AB som har utfört arbete i trapphusen.

För närvarande är samtliga parkeringsplatser uthyrda, dock 4 MC platser står outhyrda. Styrelsen ser över samtliga bil kontrakt för närvarande.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägga de ej i trapphusen.

OBS: Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information. Webbsajten uppdateras kontinuerligt.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

Om ni har vänner på besök som röker, vänligen be dem att plocka upp efter sig. Om ni har en fest, vänligen städa upp fimpar på gårdarna efter den för allas trevnad.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att inneha samt kontrollera sina brandvarnare.

KRÄFTSKIVA 2021?

Föreningens kräftskiva 2020 planeras att ske någon gång i augusti. Tillbehör, vin och öl tillhandahålls medan kräftor och nubbe tas med av respektive medlem. Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna! Blir det av i år?