Våren 2020

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och igen i april, 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmarna har kommit till föreningen.

A-uppgången
– Ida och Peter Larsson, 1002
-Jacob Treskog, 1304

B-uppgången
– Lars Gösta Robert Samuelsson, och Anna Kristina Maria Berggren, 1502

C-uppgången
– Klara Blomdahl, 1401

Välkommen!

ÅRSMÖTE 2020-06-04

Årsmötet för verksamhetsåret 2019 är planerat tisdagen den 04 juni kl. 19.00. Vi ses uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden. Kallelse och agenda kommer tidigast 4 veckor, senast 2 veckor innan stämman. Verksamhet/årsredovisningen 2019 publiceras på föreningens hemsida inför mötet om inget annat önskemål lämnas till styrelsen.

Årsmöte planerat: 04 juni, 19.00 på A-vinden eller ute på gården

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, fastighetens standard och utseende.

Har du har någon fråga som du vill ska tas upp på årsmötet kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet. Kan du inte närvara, se till att du är representerad av en annan medlem i föreningen. Fullmaktformulär finns under https://www.brfurnan1.se/styrelse/

RÖDMÄRKTA CYKLAR GALLRING

Samtliga medlemmar uppmanas att kontrollera sina cyklar då vi under städdagen den 28 april rödmarkerade samtliga cyklarna. Vänligen ta bort den röda plast tråden för att signalera att cykel är i bruk. Alla cyklar som har röd plast tråd kvar kommer att gallras bort. Vänligen ta bor tråden innan årsmöte, den 4 juni, 2020.

VÅRSTÄDNING

Söndagen den 28 april samlades föreningens medlemmar för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför sommaren. Det var cirka 20 medlemmar som deltog.

Samtliga medlemmar som inte hade möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift. Det finns kvar att göra.

Under vårstädning har vi även byggt upp en ny föreningsgrill på stora gården, och ett nytt utomhusbord på den lilla gården.

Under COVID-19 period i Europa är fokus för BRF Urnan1 att göra våra gårdar så hemtrevligt som möjligt, då utomlandsvistelser kommer vara väldig begränsad. Boknings kalender för gårdarna finns i storgårdens skjul.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se. För närvarande har föreningen 7 godkänt andrahandsuthyrning, varav 3 är pga. familjeförhållande.

OBS: AirBnB uthyrning är förbjuden enligt stadgarna § 15-17 i och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten eller badrumsfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se, och registrera detta med styrelsen i förväg.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Bra med en tvättstuga i huset, dock har vi haft ständiga problem med tvättstugans stora torktumlare och vår extra ”lilla” ej bokningsbara tvättmaskin trots upprepade besök från Electrolux Service.

Styrelsen har även beslutat att återgå till en manualdörröppning med hänsyn till den ej riktig fungerade dörrautomatik i respektive trapphusingångarna.

OBS: Vänligen kommer ihåg att låsa källardörrarna ner till tvättstugan.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägga de ej i trapphusen.

OBS: Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

BRF URNAN1:S HEMSIDA

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

LILLEGÅRDENS UPPRUSTNING

Styrelsen har beslutat att genomföra välbehövliga upprustning av den lilla gården. Följande åtgärder kommer göras: att förbättra utemiljö på lilla gården, och att utöka ventilation i källarlokal 1 och förhindra läckage och även putsfärga vägarna. Dessa kommer utföras av Segerbygg AB.

BARNVAGNSRUMMEN

Nu när våren kommer uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker från det redan trånga barnvagnsutrymmen för att ge plats åt våren och sommarens utrustning.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDAR

Om ni har vänner på besök som röker, vänligen be dem att plocka upp efter sig. Om ni har en fest, vänligen städa upp fimpar på gårdarna efter den för allas trevnad.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att inneha samt kontrollera sina brandvarnare.

KRÄFTSKIVA 2020

Föreningens kräftskiva 2020 planeras att ske någon gång i augusti. Tillbehör, vin och öl tillhandahålls medan kräftor och nubbe tas med av respektive medlem. Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna!

TRÄDBESKRÄRNING FRAMSIDAN

Under Maj månad kommer träden på framsidan beskäras samt häcken klippas under Juni månaden. Arbetet utförs av Bergfast trädgårds service.