Våren 2019

VÅREN 2019

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och igen i april, 2018.

 
  

NYA MEDLEMMAR

 
  

Ingen ny medlem har kommit till föreningen.

A-uppgången

B-uppgången

C-uppgången

 
  

ÅRSMÖTE 2019-06-04

 
  

Årsmötet för verksamhetsåret 2018 är planerat tisdagen den 04 juni kl. 19.00. Vi ses uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden. Kallelse och agenda kommer tidigast 4 veckor, senast 2 veckor innan stämman. Verksamhet/årsredovisningen 2018 publiceras på föreningens hemsida inför mötet om inget annat önskemål lämnas till styrelsen.

Årsmöte planerat: 04 juni, 19.00 på A-vinden eller ute på gården

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, fastighetens standard och utseende.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på årsmöte kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet. Kan du inte närvara, se till att du är representerade av en annan medlem i föreningen. Fullmaktformulär finns under https://www.brfurnan1.se/styrelse/

 
  

CYKLAR PÅ FRAMSIDAN

 
  

Samtliga medlemmar uppmuntras att inför kommande vårstädning att flytta sina cyklar temporärt under städdagen.

 
  

VÅRSTÄDNING

 
  

Söndagen den 28 april samlas föreningens medlemmar för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför sommaren.

De medlemmar som inte hade möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

 
  

ANDRAHANDSUTHYRNING

 
  

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se. För närvarande har föreningen 8 godkänt andrahandsuthyrning, varav 3 är pga. familjeförhållande.

OBS: AirBnB uthyrning är förbjuden enligt stadgarna § 15-17 i och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

 
  

LÄGENHETSRENOVERING

 
  

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se , och registrera detta med styrelsen i förväg.

 
  

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

 
  

Bra med en tvättstuga i huset.

OBS: Vänligen kommer ihåg att låsa källardörrarna ner till tvättstugan.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägga de ej i trapphusen.

OBS: Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

 
  

BRF URNAN1:S HEMSIDA

 
  

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

 
  

LOKAL 4-FRISTÅENDE GÅRDSLOKAL—NY HYRESGÄST

 
  

Föreningen välkomnar vår nya hyresgäst (https://www.fanny-larsson.com/) som har en yoga verksamhet och har flyttat in till lokal 4, där FUF tidigare var hyresgäst. FUF har flyttat pga. tillväxt i organisationen. Inför inflyttningen har styrelsen låtit genomföra mindre reparationer och upprustning av lokalen. Dessa utfördes av Segerbygg AB och projektansvarig var Howard Suhr Perez.

 
  

BARNVAGNSRUMMEN

 
  

Nu när våren kommer uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker från det redan trånga barnvagnsutrymmen för att ge plats åt våren och sommarens utrustning.

 
  

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

 
  

Om ni har vänner på besök som röker, vänligen be dem att plocka upp efter sig. Om ni har en fest, vänligen städa upp fimpar på gårdarna efter den för allas trevnad.

 
  

BRANDLARM

 
  

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att inneha samt kontrollera sina brandvarnare.

 
  

KRÄFTSKIVA 2019

 
  

Föreningens kräftskiva 2019 planeras att ske den 17 augusti. Tillbehör, vin och öl tillhandahålls medan kräftor och nubbe tas med av respektive medlem. Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna!

 
  

AVLIDEN MEDLEM

 
  

Styrelsen beklagar bortgången av Eskil Areskoug, som har bott i huset i flera decennier. Våra tankar går till Gudmund och Annette Areskoug.