Våren 2017

VÅREN 2017

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevliga och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” och även i danska tidskriften Politikken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande ny medlem välkommen till föreningen och vårt hus:

A-uppgången

Maria och John E, Walton

Emilia Lind och Frans Kaltea

B-uppgången

C-uppgången

Vi hoppas att du kommer att trivas i huset och att du tar kontakt med oss i styrelsen och även med era grannar om du har några frågor, synpunkter eller funderingar.

VÅRSTÄDNING

SÖNDAGEN DEN 23 April kl. 10.00 samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför våren och sommaren. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta styrelsen så får ni en uppför att tilldelas en uppgift styrelsen@brfurnan1.se.

ENGAGEMANG I STYRELSEN

Vill du engagera dig i styrelsen och vara med och påverka arbetet i föreningen? Anmäl ditt intresse till valberedningspar Anna och Karin på valberedning@brfurnan1.se

EXTRASTÄMMAN

MÅNDAGEN DEN 19 december, 2016 hölls en extrastämma angående godkännande av styrelsens förslag gällande trapphus och säkerhetsdörr installation. Motion antogs och godkändes med 21 röster för, och 0 emot.

ÅRSMÖTE 2017

Årsmötet för verksamhetsåret 2016 kommer att hållas onsdagen den xx mai. Vi ses kl. 19.00 uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården.

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, standard och utseende. Årsmöteshandlingar kommer att distribueras en månad inför stämman, och senaste två veckor innan.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan stämman.

TRAPPHUSRENOVERING/SÄKERHETSDÖRRAR

Projektet har börjat! Firman är SäkerBostad som ansvarar för arbetet. Projektledare från SäkerBostad är Niklas Johansson.

Föreningens projektansvarig är Marcus Johansson.

Projektet förväntas slutfört i sommar.

KÄLLARUTRYMMERENOVERING/BRANDDÖRR

Under sen höst har källarutrymme från den stora gården rustats upp. En branddörr har installerats mellan garaget och källarutrymme. Samtliga oisolerade VVS ledningarna har numera isolerats och rationaliserats. SKG Rör och SegerBygg har ansvarat för arbetet.

Projektansvarig är Howard Suhr Perez.

RÖKKANALERNA AVSEENDE KAKELUGNAR

Rökkanalerna projekt är avslutat och samtliga rökkanaler kan användas med undantag från en rökkamin i C-uppgången.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Renovering av maskiner i tvättstugan har genomförts under vintern och våren. Värma om våra gemensamma maskiner, torka av och ställ i ordning efter er användning. Vänligen respektera de tvättider som är bokningsbara då tvättning och tumling stör boende i anslutning till tvättstugan.

AVGIFTSHÖJNING

Föreningen har inte höjt avgiften sedan 2011. Styrelsen har beslutat om en höjning av bostadsrättsavgiften med 4.5% för året 2017. Höjningen gäller för helåret men tas ut retroaktivt för Jan tom Juni. Dvs avierna för Juli tom Dec kommer innefatta en retroaktiv del för jan – dec.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall så som exempelvis utlandstjänst kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se .

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen och specificera vad som kommer att göras under renoveringen. Vi vill påminna om att ingrepp på bärande konstruktion inte är tillåtet och därför inte kan genomföras. Om renoveringen är omfattande, ska auktoriserade detaljplaner även levereras och bygglov ansökas.

OBS: Huset har självdrag och är därmed ett grönt hus. Det är inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen som stör ventilationssystemet.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, sopsäckar och bråte som uppstår under renovering: det får inte lagras på husets mark. Detsamma gäller svarta sopsäckar och förpackningsmaterial som ställs framför sopstationen. Det resulterar i ett hinder för bilar som skall till garaget. Hjälp till att få huset se fint och städat ut.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

FÖNSTREN I TRAPPHUSET

Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

SOPPSTATIONEN TILL FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Varje medlem uppmanas vänligen att inte använda sopstationen för grovsopor, byggrester eller annat som kan lämnas vid återvinningsstationen runt hörnet på Vikingagatan eller på någon av Stockholm stads återvinningscentraler.

BARNVAGNSRUM

Nu när vintern är borta, uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker, snowracers och barncyklar från det redan trånga barnvagnsrum utrymmet.

Förberedelse för B-uppgångens barnvagnsrum har börjat.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDAR

Fimparna ska städas upp efter en fest. Om ni har en fest, eller ha folk som röker över, vanligaste be dem att plocka upp efter sig för allas trevnad.

KRÄFTSKIVA 2017

Kräftskivan 2017 kommer äga rum den 27 augusti eller den 3 september på bakgården. Mat, vin och öl finns tillhands, kräftor och nubb ska tas med. Alla är välkomna!

BRANDLARM

Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

URNAN INFORMERAR

Styrelsen vill värna om miljön. Urnan informerar kommer i fortsättningen enbart att finnas på hemsidan och på kommande anslagstavlor i trapphusen.