Våren 2016

VÅREN 2016

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevliga och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” och även i danska tidsskriften Politikken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande ny medlem välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången

–Markus Johansson- 0402

B-uppgången

– Inga nya medlemmar

C-uppgången

– Inga nya medlemmar

Vi hoppas att du kommer att trivas i huset. Vänligen kontakta oss i styrelsen och/eller dina grannar om du har några frågor, synpunkter eller funderingar.

VÅRSTÄDNING

SÖNDAGEN DEN 15 maj kl. 10.00 samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa göra i ordning huset och gårdarna inför våren och sommaren. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta styrelsen så får ni en uppgift tilldelad styrelsen@brfurnan1.se.

Vänligen notera att nycklarna från som lämnats till entreprenörerna som utfört renoveringen av rökkanalerna kommer att kvitteras ut under vårstädningen.

För alla oss som har cyklar på framsidan av huset ombeds vänligast att flytta dem till bakgården innan söndagen för att underlätta städningen.

STYRELSEN BEHÖVER FLER MEDLEMMAR

Vill du engagera dig i styrelsen och vara med och påverka arbetet i föreningen? Just nu behöver vi en suppleant med content management-färdigheter och minst två ledamöter, bl.a. en kassör kompetens och intresse. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Anmäl ditt intresse till valberedningen bestående av Anna och Karin på valberedning@brfurnan1.se

ÅRSMÖTE 2016-06-16

Årsmötet för verksamhetsåret 2015 kommer att hållas onsdagen den 16 juni. Vi ses kl. 19.00 uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden.

Föreslagen tid: 16 Juni, 19.00 på A-vinden eller ute på gården

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, standard och husets/gårdens utseende. Årsmöteshandlingar kommer att distribueras under maj månad.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se) senast två veckor innan föreslagen tid för stämman.

TRAPPHUSRENOVERING/SÄKERHETSDÖRRAR

Status pågående. Projekt ansvarig är Joel Anaheim och Howard Suhr Perez.

RÖKKANALER AVSEENDE KAKELUGNAR

Projektet avseende renovering v rökkanaler är nästan avslutat. Det återstår endast godkännande av fyra rökkanaler pga. byggtekniska aspekter. Arbetet utfördes av Skorstensbolaget. Projektledare var Fredrik Eklöv.

Kvittering av nycklar ska ske vid vårstädningen den 15 maj kl.10.00.

FASTIGHETSFÖRBÄTTRINGAR

Elen i A-trapphuset har åtgärdats i februari. Även i februari har en tryckstegringspump installerats för att förbättre vattentrycket i huset.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Vi har fått en ny tvättmaskin och i samband har centrifugen tagits bort.

BALKONGBYGGE

Under 2016 kommer föreningen förlänga bygglovet för balkonger till att gälla fram till 2021.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningens medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall  så som exempelvis utlandstjänst kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen och specificera vad som kommer att göras under renoveringen. Vi vill påminna om att ingrepp på bärande konstruktion inte är tillåtet och därför inte kan genomföras. Om renoveringen är omfattande, ska auktorisierade detailjplaner även levereras och bygglov ansökas hos stadsbyggnadskontoret.

OBS: Huset har självdrag och är därmed ett grönt hus. Det är inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen vilket stör ventilationssystemet.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, soppsäckar och bråte som uppstår under renovering: det får inte lagras på husets mark. Detsamma gäller svarta soppsäckar och förpackningsmaterial som ställs framför sopstationen. Det resulterar i ett hinder för bilar som ska till garaget. Hjälp till att få huset se fint och städat ut.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkommna. Hjälpa oss hjälpa er genom bra konstruktiv input.

FÖNSTREN I TRAPPHUSET

Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten genom att ställa upp dem rätt med båda hakarna när vädringen är klar och likaså att stänga till dem ordentligt när vädringen är klar.

SOPPSTATIONEN TILL FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Varje medlem uppmanas vänligen att inte använda soppstationen för grovsopor, byggrester eller annat som kan lämnas vid återvinningsstationen runt hörnet på Vikingagatan eller på någon av Stockholms stads återvinningscentraler.

BARNVAGNSRUM

Nu när vintern är borta uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker, snowracers och barncyklar från det redan trånga barnvagnsutrymmet för att ge plats åt eventuella nya barnvagnar.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

Om ni har en fest eller ha folk på besök som röker, vänligen be dem att plocka upp efter sig för allas trevnad.

KRÄFTSKIVA 2016

Kräftskivan 2016 kommer att äga rum den 20 augusti på bakgården. Mat, vin och öl kommer att finnas tillhanda, medan respektive medlem står för kräftor och nubbe. Alla är välkommna och ingen föranmälan krävs!

BRANDLARM

Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare fungerar.