Våren 2015

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevliga och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” och även i danska tidsskriften Politikken. Huset har nu även kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill hälsa följande ny medlem välkomen till föreningen och vårt hus:

A-uppgången

B-uppgången

C-uppgången
– Linus Björkestedt

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen och även med era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

STYRELSEN BEHÖVER FLER MEDLEMMAR
Vill du engagera dig i styrelsen och vara med och påverka arbetet i föreningen? Just nu behöver vi minst en suppleant och en ledamot. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Anmäl ditt intresse till valberedare Anna på valberedning@brfurnan1.se

ÅRSMÖTE 2015-05-20
Årsmötet för verksamhetsåret 2014 kommer att hållas onsdagen den 20 maj. Vi ses kl. 19.00 uppe på vindskontoret eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera stadgeenliga ärenden samt uppföljning och rapportering av motion gällande renovering av trapphus plus installation av säkerhetsdörrar.

Förslagen tid: 20 Maj, 19.00 på A-vinden eller ute på gården

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi, standard och utseende. Årsmöteshandlingar kommer att distribueras under april-maj månad.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan stämman.

TRAPPHUSRENOVERING/SÄKERHETSDÖRRAR
Arbete pågår med projektet. Vi har nu fått in en projektkalkyl och letar efter vår sista entreprenör inför offert förfrågningsprocess. Projekt ansvarig är Joel Anaheim Ulvanaes och Howard Suhr Perez.

TRAPPHUSGRUPPSMÖTEN
En stor tack till alla som kunde delta i de trapphusmöten Svenska skydd ordnade. Styrelsen fick bra input från husets medlemmarna i fråga säkerhetsdörrar och trapphusrenovering.

ANDRAHANDSUTHYRNING
I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall  så som  exempelvis utlandstjänst kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se .

LÄGENHETSRENOVERING
Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen och specificera vad som kommer att göras under renoveringen. Vi vill påminna om att ingrepp på bärande konstruktion inte är tillåtet och därför inte kan genomföras. Om renoveringen är omfattande, ska auktorisierade detailj planer även levereras och bygglov ansökas.

OBS: Huset har självdrag och är därmed ett grönt hus. Det är inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen som stör ventilationssystemet.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, soppsäckar och bråte som uppstår under renovering: det får inte lagras på husets mark. Detsamma gäller svarta soppsäckar och förpackningsmaterial som ställs framför sopstationen. Det resulterar i ett hinder för bilar som skall till garaget. Hjälp till att få huset se fint och städat ut.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT
Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen  är välkommna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

FASTIGHETSFÖRBÄTTRINGAR
Elen i A-trapphuset har åtgärdats i januari men spökar till fortfarande. Under trapphusrenoveringen kommer problemet lösas.

OVK-BESIKTNING
Det finns få kvarstående anmärkningar som uppmärksammades under den obligatoriska ventilationskontrollen i huset, dock dessa måste åtgärdas under våren och vi planerar för en ombesiktning under sommaren så att föreningen kan få en godkänd OVK.

SOTNING
Inom den närmaste tiden kommer styrelsen låter en sotningskontroll av samtliga stämmor i huset. Mer info senare.

FÖNSTREN I TRAPPHUSET
Med sommaren framför oss och därmed varmare tider kommer fönstren i trapphuset att öppnas oftare för vädring. Tänk på säkerheten och ställ upp dem rätt och stäng ordentligt med båda hakarna när vädringen är klar.

SOPPSTATIONEN TILL FÖR HUSHÅLLSAVFALL
Varje medlem uppmanas vänligen att inte använda soppstationen för grovsopor, byggrester eller annat som kan lämnas vid återvinningsstationen runt hörnet på Vikingagatan eller på någon av Stockholm stads återvinningscentraler.

BARNVAGNSRUM
Nu när vintern nästan är borta, uppmanas barnfamiljer att ta ut vinterleksaker, snowracers och barncyklar från det redan trånga barnvagnsrumutrymmet.

VÅRSTÄDNING
TORSDAGEN DEN 23 April kl. 17.00 OCH SÖNDAGEN DEN 26 April kl. 10.00 samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför våren och sommaren. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta Sofie Logärd  i styrelsen så får ni en uppför att tilldelas en uppgift sekreterare@brfurnan1.se

KRÄFTSKIVA 2015
Kräftskivan 2015 kommer äger rum den 22 augusti på bakgården. Mat, vin och öl finns tillhands, kräftor och nubb ska tas med. Alla är välkommna!

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER
Det har uppmärksamas att fimparna (växer, blir mer, annat förslag?). Om ni har en fest, eller ha folk som röker över, vänligsten be dem att plocka upp efter sig för allas trevnad.

BRANDLARM
Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare fungerar.