Våren 2012

VÅREN 2012
Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset sitter mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts nyligen i Leif GW Perssons 2010 bok ”Den döende detektiven”.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill hälsa följande ny medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången

  • Henrik Patler och familjen (501)
  • Sigrid Hultman med Karl Henrik och Ulva Hultman (304)

B-uppgången
C-uppgången

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen men även era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2011/2012
Efter ordinarie föreningsstämma valdes Fredrik Eklöf som kassör. Fredrik Strååt, Alexander Sjögren och Howard Suhr Perez sitter kvar. Styrelsens sammansättning är nu Howard Suhr Perez, ordförande, Fredrik Strååt, sekretare, Fredrik Eklöf, kassör och Alexander Sjögren, ledamot, för närvarande utomlands. Vi hälsar välkommen till vår ny suppleant Pontus Thorell som sätter sig in i styrelsens arbete och Sara Johansson, vår nya revisor.

Är ni intresserade av att vara suppleant, kontakta Anna på valberedning@brfurnan1.se .

ÅRSMÖTE 2012-04-26
Årsmötet för verksamhetsåret 2011 ska hållas torsdagen den 26 April 2011 uppe på vindskontor, eller om vädret tillåter ute på gården. Styrelsen kommer att presentera uppföljning de två motioner som inkom till årsmötet 2011. Roger Lindbergs motion gällande säkerhetsdörrar och Karl Berglings motion gällande förutsättningar för hissinstallation. Anledningen att vi håller årsmöte tidigare är att försöka skola in nya suppleanter i god tid före sommmaren och även att få närhet till året som har gått.

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då det finns beslut kan få stor inverkan på föreningens ekonomi.

ANDRAHANDSUTHYRNING
I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall  så som  exempelvis utlandstjänst kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se .

STATUS FRAMSIDAN
Under våren 2012 kommer troligen de sista plantorna att sättas på framsidan av företaget Bergfast, som har köpt upp Widens.

Nu under vintern måste man ta särskild hänsyn till att inte trampa på våra nyplanterade växter, som just nu är väldigt känsliga. Sprickning i stuprörerna har tyvärr lett till stor isbildning på gångvägen mellan hus och grasmattan.

Vidare, har vi fortfarande folk i området som använder vår framsida som hundrastplats. Ser ni någon som kommer fram med sin hund, var inte rädd att be dem rasta hunden någon annanstands.

Vi funderar på att sätta upp en skylt där det står hundrastning är förbjuden.

LÄGENHETSRENOVERING, BYGGSÄCKAR OCH RESTER
Om man har planer att renovera upp sin lägenhet, skicka in ett mejl till styrelsen för att specificera vad man kommer göra under renoveringen. Av särskild vikt är om man har avsikt att göra ingrepp bärande vägger. Detta är inte tillåtet och får inte genomföras. Om det inte efterlevs så kommer föreningen att tvingas vidta nödvändiga åtgärder.

Återigen i samband med lägenhetsrenoveringar har det förkommt byggrester, soppsäckar och bråte på husets mark. Alla byggrester måste omedelbart tas omhand av lägenhetsinnehavaren och får inte lagras på husets mark. Detsamma gäller svarta soppsäcker och förpackningsmaterial som ställs framför sopstationen som resulterar i ett hinder för bilar som skall till garaget. Hjälp till att få huset se fint och städat ut.

LOKAL 2–SKOMAKERI
Efter över 30 år har vår skomakere Hektor Urvina lagt ned sin verksamhet. Styrelsen har under de senaste månaderna letat efter hyresgäster till lokalen. Under februari månaden har vi även skickat ut offerter till intresserade byggfirmor för att göra lokalen till en kontoranpassad miljö, med målet att få en god hyresnivå. Ingen renovering har gjorts sedan 1961 så lokalen är väldig sliten och i undermåligt skick. Lokalen har varit ett skomakeri i över 105 år.

Vem vår nya hyresgäst blir är ännu inte klart men vi hoppas att denne kommer trivas i vårt hus.

Projektansvarig är Fredrik Strååt sekretare@brfurnan1.se och Howard Suhr Perez ordforande@brfurnan1.se.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT
Under hösten och vinter nu har styrelsen börjat jobba med att förbättra vår interna webbplats. Vi jobbar ständigt med att lägga upp information som kan vara bra att ha som medlem i föreningen och boende i huset.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen  är välkommna.

Projektansvarig är Fredrik Strååt sekretare@brfurnan1.se.

TVÄTTSTUGAN
Vår 21 år gamla torktumlare har lagt av under december, 2011. En ny torktumlare har installerats under januari 2012. Vi hoppas att tvättstugan förblir funktionellt.

VÅRSTÄDNING
SÖNDAGEN DEN 15 April KL. 10.00 till 14:00 samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför vintern. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta

Fredrik Strååt i styrelsen 070-7883261, alt. sekreterare@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

NY AVGIFT I SAMBAND IN- OCH UTTRÄDE I FÖRENINGEN SAMT PANTSÄTTNING
Styrelsen har beslutat att införa en överlåtelse-avgift vid skifte av lägenhetsinnehavare.  Detta är en avgift som vi inför på grund av de kostnader föreningen har vid en försäljning av en bostadsrätt. Exempelvis så gör vi alltid en kreditupplysning på nya medlemmar. Överlåtelseavgiften är beslutad till 2,5 % av ett basbelopp (fn 1 100 kr) Avgiften betalas av köparen. Även en pantsättningsavgift om 1 % av ett basbelopp (fn 440 kr) har beslutats att införas. Gäller från 2012-03-04.

BRANDLARM
Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar och hyresgäster en kommande skön vår och sommar!