Våren 2011

VÅRUTSKICK–2011

Brf Urnan 1 grundades 1989. Fastigheten är belägen mitt i den lugna, trevliga och gröna delen av Karlbergsvägen och har nyligen nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven”.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande nya medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

  • Fredrik Eklöf och Pär Olsson, A-uppgången.

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen men även era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2010/2011

REVISOR! Vi letar fortfarande efter en revisor och två suppleanter. Är ni intresserade, kontakta sekreterare@brfurnan1.se

ÅRSMÖTE 2011-06-08

Årsmöte för 2011 är planerat till onsdagen den 8 juni och kommer att hållas ute på B-gården kl. 19:00. Det kommer att finnas dryck och förtäring. Om vädret inte tillåter, kommer mötet hållas uppe på vindskontoret.

ANDRAHANDSUTHYRNING

För att uppmuntra en aktiv förening önskar styrelsen återigen påpeka att föreningens medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning under ett år om det finns giltiga skäl . Andrahandsupplåtelse kan beviljas för ytterligare ett år, d.v.s. två år totalt. Därefter beviljas andrahandsupplåtelse endast i undantagsfall, t.ex. vid utlandstjänstgöring.

STATUS FRAMSIDAN

Fredrik Mejhert och Howard Suhr Perez är projektansvariga för stundande förändringar på framsidan. Vi har haft ett antal möten i samband med projektet, bl.a. med Bygganalys AB som har gett styrelsen en kostnadskalkyl för projektet. Dessutom är garagepusslet löst, så att Kamisol får två platser. I förberedelsen inför byggstarten har styrelsen skickat ut förfrågningsunderlag till fyra olika trädgårdsanläggare. Sista anbudsdatum är den 1 april. Spännande! Planerad byggstart är i början av maj.

Projektansvariga är Fredrik Mejhert, kassor@brfurnan1.se, och Howard Suhr Perez,ordforande@brfurnan1.se .

GÅRDSGRUPPEN

Gårdsgruppen har haft ett möte i december, 2010 och diskuterat olika idéer inför starten av förgrdsprojektet. Lars Ehnsiö, före detta styrelsekassör och utbildad trädgårdsarkitekt, var med och gav förslag på det kommande projektet. Om ni är intresserade av att vara med i gårdsgruppen, kontakta Ulla Sebrant på e-postadress usebrant@gmail.com för mer info.

BYGGLOV FÖR BALKONG

Styrelsen har tagit beslutet att förnya bygglovet ytterligare fem år. De lägenhetsinnehavare som omfattas av bygglovet har möjlighet att bygga balkong eller, i vissa fall, en fransk balkong. Vid intresse kontakta Peo Sandholm, peo@peakspace.com, som bor i C-huset. Han kommer att anlita Balcona AB nu under sommaren och det är både billigare och smidigare att bygga flera balkonger samtidigt.

SNÖSKOTTNING UNDER DEN LÅNGA VINTERN

Ett stort tack till alla som har hjälpt till att hålla våra ingångar snöfria! Låt oss hoppas på en tidig vår.

DÖRRSTÄNGNING UNDER DEN LÅNGA VINTERN

Tack till alla som har hjälpt till att hålla våra dörrar stängda! Öppna dörrar betyder högre värmekostnader, vilket påverkar föreningens ekonomi.

SJÖSÄTTNING AV BRF URNAN1:S WEBBSAJT

Under hösten och vintern har styrelsen jobbat hårt med att upprätta förbättrade arbetsprocesser och med att effektivisera styrelsearbetet. En följd av detta är att styrelsen har byggt upp denna webbsajt.

Anledningen är enkel: vi vill bli bättre och mer tidseffektiva i styrelsen samtidigt som vi ger huset en digital ”portal” där nuvarande medlemmar, lokalhyresgäster, mäklare och potentiella medlemmar snabbt kan få en överblick över huset och föreningen! Vi vill även ha en fungerande kommunikationsplattform som ska bidra till att all kontakt med styrelsen hålls på ett uniformt digitalt sätt.

En följd av detta blir samtidigt att en styrelseövergång kan ske så enkelt som möjligt och att vi inte blir beroende av enskilda personers kompetens och erfarenhet. Ett stort tack till Peo Sandholm för all hjälp med hemsidan.

Alla kommentarer och förbättringsförslag är välkomna!

C-GÅRDEN, YTTRE MUREN

Thomas Holmquist på Structor Mark har fått uppdraget att utföra arbetet. Detta planeras att göras under 2011.

Projektansvarig är Magnus Engstrand, teknik@brfurnan1.se .

BRANDLARM

Kom ihåg att kontrollera att era brandlarm fungerar.

SOMMARENS KRÄFTSKIVAN 2011-08-27

LÖRDAGEN DEN 27 AUGUSTI KL. 16.00 kommer vi att ha en gemensam kräftskiva på stora gården. Välkomna!

VÅRSTÄDNING

SÖNDAGEN DEN 10 APRIL KL. 10.00 till 14:00 samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför våren och sommaren. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta Fredrik Strååt i styrelsen, 070-788 32 61 alt. sekreterare@brfurnan1.se, för att tilldelas en uppgift. Låt oss hoppas att snötäcket har smält!

TVÄTTSTUGAN

På grunden av frustrerande och återkommande tekniska problem med tvättmaskinerna har styrelsen bytt ut två tvättmaskiner till moderna, mer miljövänliga och lättanvända Wascator-tvättmaskiner från Electrolux. Vi hoppas nu på en bättre fungerande tvättstuga.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar och hyresgäster en skön vår!