Hösten 2023

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger centralt på Karlbergsvägens gröna sträcka. Det har omnämnts i danska tidskriften Politiken, Leif GW Perssons ”Den döende detektiven” (2010) och dess filmatisering (2018) samt i Netflixserien ”The Playlist” (2022). Huset har även framträtt under Stockholms kulturnatt 2014 och 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmar har kommit till föreningen:

B-uppgången

• Lovisa Roseborg, lgh 2402

Välkomna!

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hölls den 24 maj, 2023.

Vid gårdagens årsmöte valdes följande styrelse. Vid det konstituerande mötet efteråt fick styrelsen följande sammansättning:

 • Ordförande: Per Lundquist, mobil 073-432 50 61, ordforande@brfurnan1.se
 • Vice Ordförande: Howard Suhr Perez
 • Kassör: Linda Johansson
 • Sekreterare: Ebba Zimmerman
 • Suppleant: Pontus Erman
 • Valberedning: Magnus Åslund & Jacob Treskog
 • Revisor: Sonora Revision
 • Mail till styrelsen: styrelsen@brfurnan1.se

Om du är intresserade av att gå med i styrelsen eller att hjälpa till, kontakta gärna valberedningen via e-mail på valberedning@brfurnan1.se eller hör av dig till någon av de nuvarande styrelsemedlemmarna.

HÖSTSTÄDNING

Den 15:e oktober kl 10:00 kommer en gemensam höststädning att anordnas.

Som vanligt hoppas vi att så många som möjligt kan delta. Ju mer vi hjälps åt och gör saker själva i och för föreningen, i stället för att betala andra att göra det, desto mer kan vi hålla kostnader nere.

För er som nyligen har anslutit till föreningen är städdagen ett utmärkt tillfälle att lära känna era grannar. Dagen avslutas med fika.

De medlemmar som inte har möjlighet att närvara ombeds vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

FÖRVARING I GEMENSAMMA UTRYMMEN

Styrelsen understryker vikten av att hålla våra gemensamma utrymmen, inte minst vinden, rena och fria från onödigt material och skräp.

Om du förvarar saker i de gemensamma utrymmena ber vi dig att omedelbart ta hand om det, annars riskerar du att förlora dina tillhörigheter.

Vi ber samtliga att respektera dessa riktlinjer. Detta inte bara för vår gemensamma säkerhet utan också för att upprätthålla en trivsam boendemiljö. Tack!

ANDRAHANDSUTHYRNING

För att uppmuntra en aktiv förening vill styrelsen påminna om att föreningsmedlemmar endast har rätt till andrahandsuthyrning under ett år vid giltiga skäl. I vissa fall kan uthyrningen beviljas för ytterligare ett år, d.v.s. totalt två år. Ytterligare information finns på vår hemsida: brfurnan1.se. Man ansöker om andrahandsuthyrning via Nabos medlemsportal.

OBS: Uthyrning via Airbnb är förbjuden enligt våra stadgar (§ 15-18) samt enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Om denna regel överträds riskerar medlemmen avflyttning enligt §21 i våra stadgar.

LÄGENHETSRENOVERING

Styrelsen vill påminna om regler vid renovering.

Det är medlemmens ansvar att städa trapphuset dagligen vid renovering. Det är inte tillåtet att ställa byggmaterial eller avfall i entréer och trapphus.

Om ni planerar att renovera er lägenhet, vänligen meddela styrelsen på styrelsen@brfurnan1.se och specificera vad som ska göras. Det är extra viktigt att informera om ingrepp i bärande konstruktioner, VVS, ventilation och el då detta behöver godkännas av styrelsen enligt rådande regler.

Vårt hus har självdrag och klassificeras som ett ”grönt hus”. Därför är det inte tillåtet att ansluta spisfläkt eller badrumsfläkt till frånluftskanalen.

Vid vattenavstängning eller andra VVS-relaterade arbeten, kontakta föreningens VVS-firma på joni@acebuilding.se och informera styrelsen.

BRF LOKALARNA, GÅRDARNA och FRAMSIDAN

Vi är glada att välkomna Abstract Drawing Center AB som ny hyresgäst i Lokal 2. Under de senaste sommarmånaderna har det utförts underhållsarbete i lokalen inför deras inflyttning.

På grund av det kraftiga regnet denna sommar, har det läckt in vatten på vissa ställen. Dessutom ledde ett problem med ett element till vattenläckage vid ingången till pannrummet. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att förhindra framtida problem. Misstänker ni vattenläckage i huset ber vi er att kontakta styrelsen omedelbart.

Rutinmässig häckklippning har utförts på framsidan av byggnaden.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Efter flera misslyckade försök att reparera torktumlaren beslutade styrelsen att investera i en ny. Den nya torktumlaren är på plats och redo för användning. Vi ber alla medlemmar att tänka på att rengöra luddfiltret efter varje användning. Detta för att säkerställa både maskinens hållbarhet och för att hålla tvättstugan trevlig för alla.

Den lilla tvättmaskinen är felanmäld och vi inväntar reparation.

Vi fortsätter att hantera reklamationsärendet gällande färgen som har släppt i delar av trapphuset. Styrelsen är engagerad i diskussioner med det ansvariga företaget för att hitta en lämplig lösning.

Laddstolpar har installerats i garaget i samarbete med Charge Node. Styrelsen kommer att överväga eventuella ytterligare förbättringar i garaget under kommande månader.

Snart kommer en garageplats att bli ledig och det finns för närvarande inga medlemmar i kon. Om någon medlem är intresserad vänligen kontakta styrelsen senast den 30 oktober. Först till kvarn, därefter kommer platsen erbjudas till externa.

Med den kommande vintern i åtanke vill vi påminna om att det finns snöröjningsredskap tillgängliga för att hålla stigarna rena. Vi uppmanar varje uppgång att ta ansvar för snöröjning av sin stig.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT och NABO

Styrelsen önskar att alla medlemmar ser över och uppdaterar sina e-postadresser i Nabo. Detta för att vi enklare ska kunna dela viktig information via e-post när det behövs, som ett komplement till information via vår hemsida och anslag i trapphuset. Så här gör du för att uppdatera din e-postadress:

 1. Logga in på Nabo.
 2. Klicka på nedåtpilen intill ditt namn.
 3. Välj ”Inställningar”.
 4. Gå till ”Kontaktuppgifter”.
 5. Skriv in din aktuella e-postadress.
 6. Avsluta med att klicka på ”Spara kontaktuppgifter”.

BARNVAGNSRUM och CYKELRUM

Inför vintern ber vi barnfamiljer att tömma barnvagnsutrymmet på sommarleksaker.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna medlemmarna om vikten av att regelbundet kontrollera och se till att era brandvarnare fungerar korrekt.