Hösten 2022

Hösten 2022

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i danska tidskriften Politiken och i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och i förfilmning av boken (2018). Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt 2014 och 2018. Huset syntes nyligen i Netflix serie ”The Playlist” (2022) om Spotifys historia.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmar har kommit till föreningen:

A-uppgången

  • Natalie Gunnarsson & Nils Edlund lgh, 00402/1402
  • Jeanette Trang, lgh 1204
  • Vilma Torstensson, Lgh 1002

B-uppgången

  • Douglas Coene, 1103

C-uppgången

  • Viktor Syrén & Emilia Loikala

Välkomna!

2021 ÅRSSTÄMMA BESLUT & STYRELSENS SAMMANSÄTTNINGEN 2022

Årsstämma hölls den 7 juni, 2022.

Styrelsen består av följande medlemmar: Linda Johansson som kassör och Howard Suhr Perez som ordförande. Följande nya styrelseledamöter valdes in: Ebba Zimmerman som sekreterare, Per Lundquist som viceordförande, Sirpa Privell som vice-kassör, och David Johansson och Gabriella Rapp som ledamöter. Samtliga nya i styrelsen valdes om två år. Alfons Kubulenso och Jacob Treskog återvaldes som suppleanter. Evelina Kalmnäs Lindqvist bli vald som revisor. Till valberedning valdes Evelina Kalmnäs Lindqvist och Veronica Sedaghati.

Gino Anastasio Winblad avgick i samband med att familjen fick tillökning, grattis!

Under årsmötet presenterades förslag av nya stadgar och en diskussion om garage genomfördes.

2022 EXTRASTÄMMA och KRÄFTSKIVAN

Extrastämman hölls den 25 augusti, 2022 där de nya stadgarna slutgiltigt godkändes. Strax därefter hölls husets kräftskiva under en lummig sommarhimmel.

HÖSTSTÄDNING 2022-10-30

Söndagen den 30 oktober har föreningens medlemmar en gemensam höststädning där vi förbereder vårt hus och gårdar inför vintern, kl. 10- 14. Glöm inte att ställa om klockan till vintertid. Medlemmar som inte har möjlighet att delta vid städdagen ska kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

ANDRAHANDSUTHYRNING

För att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning önskar styrelsen återigen att påminna om att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Uthyrning kan i vissa fall beviljas med ytterligare ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på föreningens hemsida brfurnan1.se.

För närvarande har föreningen fem andrahandsuthyrningar, varav tre är pga. familjerelationer.

OBS: AirBnB uthyrning är förbjuden enligt stadgarna § 15-18 i och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel, riskerar man avflyttning enligt §21 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus. Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten eller badrumsfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet och inte heller ta bort tyglister från fönsterna under renoveringen.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation. Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se, och registrera detta med styrelsen i förväg.

BRF LOKALARNA, GÅRDERNA och FRAMSIDAN

I lokal 1 utfördes el-arbete av Impero-El i kontorsdelen och även hallen nedtill källarlokal 1. Inget nytt gällande de andra lokalerna.

I husets fristående gårdshus, lokal 4, reparerades toaletten av ACE Building-Joni.

Järnarbete utfördes av Smide & Beslag i Stockholm AB på en trasig del av staket framför soptunnorna samt utbyte av trasiga grindstängare.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Styrelsen har beställt service från Electrolux till den stora torkmaskinen. I dessa tider uppmanar vi att använda torkrummet så mycket det går för att spara på elkostnader. Färg och puts har släppts i samtliga trapphus.

Styrelsen har reklamerat till SäkerBostad AB som har utfört arbetet i trapphusen i samarbete med Lars Bentley, samt ser över plan för åtgärdande.

För närvarande är samtliga parkeringsplatser i garage uthyrda, bortsett från 2 motorcykelplatser. Styrelsen ser för tillfället över garaget, inklusive kontrakt och avgifter för att säkerställa att föreningen har marknadsmässiga priser.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Under vintertiden finns redskap för att skrapa bort snö vid stigarna. Respektive uppgångar ansvarar för sin stigs snöröjning.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT och HIPPOLY

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad. Just nu ser styrelsen över hemsidan och planerar att genomföra en uppdatering av design och innehåll för att förbättra upplevelsen på mobil. Alla förbättringsförslag gällande hemsidan är varmt välkomna och skickas till sekreterare@brfurnan1.se.

Styrelsen vill även uppmuntra medlemmar att uppdatera sin e-postadress i Nabo så att styrelsen kan dela information via e-post vid behov (som komplement till hemsida & annonsering i trapphus). Detta är förstås frivilligt och görs genom följande:

1. Logga in i Nabo

2. Klicka på nedåtpilen bredvid ditt namn

3. Gå till Inställningar

4. Klicka på Kontaktuppgifter

5. Ange din e-postaddress

6. Klicka på Spara kontaktuppgifter

För att förbättra styrelsens interna arbetsflöden samt digitalisera dokumenthantering har styrelsen valt Hippoly som content management system.

BARNVAGNSRUMMEN

Nu när vinter kommer uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker från det redan trånga barnvagnsutrymmet för att ge plats åt vinterns utrustning. Inför höststädning, vänligen flytta cyklar i cykelrum (B-uppgång) så att vi kan städa utrymmen.

PLANTERING PÅ FRAMSIDAN

Under sommaren har BergFast AB planterat nytt vid ingången till Lokal 1 och även planteringsyta mellan cyklarna och även klippt yttre och inre hackorna.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

Om ni har vänner på besök som röker, vänligen be dem att plocka upp efter sig. Om ni har en fest, vänligen städa upp fimpar på gårdarna efter den för allas trevnad.

BRANDLARM

Styrelsen påminner samtliga förenings medlemmar att inneha samt kontrollera sina brandvarnare.