Hösten 2021

Hösten 2021

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och i senast förfilmning av boken (2018) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och igen i april, 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlem har kommit till föreningen.

A-uppgången

B-uppgången
– Hanna Secher och Viktor Edvinsson
C-uppgången
– Viktor Syrén & Emilia Loikala

Välkommen.

ÅRSSTÄMMA BESLUT och STYRELSENS SAMMANSÄTTNINGEN

Årsstämma skedde den 4 juni, 2019. Styrelsen består av följande medlem: Gino Anastasio Winblad, Linda Johansson som ledamöter och Howard Suhr Perez som ordförande. Samtliga i styrelsen valdes i två år. Gabriella Rapp återvaldes som suppleant, Alfons Kubulenso och Jacob Treskog nyvaldes som suppleanter. Sirpa Privrell bli vald som revisor. Till valberedning valdes Evelina Kalmnäs Lindkvist, David Johansson och Ida Ingemansson.

HÖSTSTÄDNING

Söndagen den 31 oktober har föreningens medlemmar samlats för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför sommaren, kl.10-14.

Samtliga medlemmar som inte hade möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fall beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se. För närvarande har föreningen godkänt sex andrahandsuthyrning, varav tre är pga. familjeförhållande.

OBS: AirBnB uthyrning är förbjuden enligt stadgarna § 15-17 i och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten eller badrumsfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet och inte heller ta bort tyglister från fönsterna under renoveringen.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se, och registrera detta med styrelsen i förväg.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Styrelsen har beställt service från Electrolux till den lilla ”ej bokningsbara” tvättmaskinen.

Färg och puts har släppts i samtliga trapphus. Styrelsen är i dialog med SäkerBostad AB som har utfört arbete i trapphusen.

För närvarande är samtliga parkeringsplatser uthyrda, dock 2 MC platser står outhyrda. Styrelsen ser över samtliga bil kontrakt för närvarande.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägg de ej i trapphusen.

OBS: Under vintertiden finns redskap för att skrapa bort snö vid stigarna. Respektive uppgångar ansvarar för sin stigs snöröjningen.

FÖRVARINGSUTRYMME I LOKAL 1 och GRUNDVATTENSTIGNING

Under en längre period fick BRF Urnan 1 en hyresbortfall pga. grundvattenstigning i lokal 1:s förvaringsutrymme, som resulterade i mögel bildning. Det tog mycket möda och arbete att återställa lokalen.

Gino Winblad har varit kontaktperson i återställande av lokalen. Hyresgäst Ordfront kunde flytta in återigen i mitten av oktober.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information. Webbsajten uppdateras kontinuerligt.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

BARNVAGNSRUMMEN

Nu när vinter har kommit uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker från det redan trånga barnvagnsutrymmet för att ge plats åt vinterns utrustning.

PLANTERING PÅ FRAMSIDAN

Under sommaren har BergFast AB planterat nytt vid ingången till Lokal 1 och även planteringsyta mellan cyklarna och även klippt yttre och inre hackorna.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

Om ni har vänner på besök som röker, vänligen be dem att plocka upp efter sig. Om ni har en fest, vänligen städa upp fimpar på gårdarna efter den för allas trevnad.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att inneha samt kontrollera sina brandvarnare.