Hösten 2020

Hösten 2020

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och nu igen i april, 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmar har kommit till föreningen.

A-uppgången
– Kersti Sperber och Anders Sperber lgh. 1402
– Måns Wihl och Rebecca Axelsson, lgh. 202

B-uppgången
– Adam Nilsson och Ebba Zimmerman lgh. 1101
– Steffen Mardorf och Linda Johansson lgh. 1501

C-uppgången

Välkommen!

ÅRSSTÄMMA BESLUT och STYRELSEN

Årsstämma skedde den 30 juni, 2020. Styrelsen består av följande medlem: Gino Anastasio Winblad som ledamot, Maria Kolsrud Walton som kassör, Howard Suhr Perez som ordförande. Gabriella Rapp har valts in som suppleant, Dennis Sihlberg som revisor. Dock saknas fortfarande ansvarig för valberedning. Marcus Johansson (ledamot) har avgått och Carina Lindstaf (valberedning) pga. flytt. Magnus Åslund har avgått pga. arbete.

Fönsterprojekt presenterades.

HÖSTSTÄDNING

Söndagen den 8 november kl. 10 samlas föreningens medlemmar för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och våra gårdar inför vintern.

De medlemmar som inte har möjligheten att delta vid städdagen ombeds vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se  för att tilldelas en uppgift.

OBS: Alla som har cyklar på husets framsida vänligen flytta dem innan städdagen.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fall beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder, t.ex av familjeskäl. Mer info finns på brfurnan1.se.

För närvarande har föreningen sex godkända andrahandsuthyrningar.

OBS: Enligt stadgarna är AirBnB uthyrningsförbjuden enligt § 15-17 i stadgarna och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man mot denna regel riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus. Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten eller badrumsfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning och arbete med VVS-system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se, och registrera detta med styrelsen i förväg.

OBS: När en lägenhet renoveras, vänligen kontakta styrelsen för att installera element ”ventilavstängningar” för element. Syftet är att förbättra hela huset VVS system genom att underlätta lokal/lägenhets arbete i värmesystem.

OBS: Det är inte tillåtet att ta bort element utan styrelsetillstånd.

LÄGENHETSREGISTER

Medlemmar hänvisas direkt till Nabo vid förfrågningar runt lägenhetsregistret, t.ex. vid omläggning av lån. Vänligen besök https://nabo.se/kontakt för mer info.

MILJÖFÖRVALTNINGENS FASTIGHETSÄGARTILLSYN 2019-755

BRF Urnan1 har inspekterat av Stockholms Miljöförvaltning. Efter förbättring av pannrummets protokollprocessor godkänd Miljöförvaltningen en inspektionsrapport för oss: BOSTADS-RÄTTSFÖRENINGEN URNAN 1, Fastighetsägartillsyn 2019-755.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

Vår bokningsbara ”lilla” tvättmaskin har gått sönder trots ett antal reparationsservicebesök. Styrelsen har köpt in en ny maskin. Även den stora torktumlarens schakt har rensats. Medlemmarna uppmanas så mycket det går att utnyttja torkrummet och därmed besparar el-kostnader.

I garaget, ”döda” rör tagits bort och VVS rörsystem förbättrades även här i samband med arbete i lokal 3.

Samtliga bilplatser och samtliga MC-platser förutom en är uthyrda.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Vänligen kom ihåg att stänga källardörrarna ner till tvättstugan.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägga dem ej i trapphusen utan ta hand om dem själv.

OBS: Med vinter framför oss kommer BRF medlemmarna uppmanas att snöskotta respektive ingångarna, dvs. de som bor i a-porten snöskotrar sin stig, och de som bor i b-porten ska snöskotta sin.

BRF URNAN1:S LOKALER

Samtliga lokaler är fortsatt  uthyrda trots Coronapandemin. Dock har två hyresgäster stark påverkats av den uppkomma situationen, och därmed har äskat hyresreducering. Det har lett till ett hyresbortfall under våren och sommaren.

Styrelsen har godkänt båda förfrågningar, och har ansökt om att ta del av Länsstyrelsens stöd för näringsverksamhet som har påverkats av pandemin. Styrelsen har under utsatt tid inlämnat nödvändiga dokumentation för att söka bidragsstöd ”Ansökan om statligt stöd vid hyresreduktion kopplat till Covid-19”. Enligt Regeringsbeslut och Länsstyrelsen, under perioden 1 april – 30 juni 2020 kommer BRF:er att kunna söka stöd för en del av nedsättningen. “Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.”

I källarlokal 1 installerades flera självdragsventilations don som en följd av upprustning av ventilationsschakt på lilla gården och dess mur och för att förbättra inomhusmiljö i källarlokal.

Under sommarens förberedningsarbete inför fönstermålningsprojekt upptäcktes ett råttbo i toaletten i lokal 3, vilket ledde till en ej budgeterad och omfattande sanering och renovering av lokalens toalett. Även fel i VVS system åtgärdades i lokal och i källaren. Originalplanlösning av lokalen återställdes, och tidigare ej sanktionerat bygge rättades.

Även samtliga dörr och lokalfönster på framsidan har delvis reparerats och välbehövlig inoljats. Arbete utfördes av Segerbygg AB och Acebuilding VVS AB.

BRF URNAN1:S HEMSIDA

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna.

LILLAGÅRDEN UPPRUSTNING

En välbehövlig upprustning av den lilla gården har skett. Utemiljö på lilla gården, och utökat ventilations flöde i källarlokal 1 har skett. Under arbetsgång upptäcktes asbest som sanerades. Arbete utfördes av Segerbygg AB.

ELEMENT

Samtliga medlemmar uppmanas att lufta sina element för att förbättra vårt värmesystem effekt.

BARNVAGNSRUMMEN

Nu när vinter kommer uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker från det redan trånga barnvagnsutrymmen för att ge plats åt höstens och vinterns utrustning.

HUSETS FRAMSIDA OCH BAKGÅRDAR

Staketgrindar på framsidan har reparerats under sommaren.  Även nya blommor och växter har planterats både på framsidan och på bakgårdar. Även jordförbättringsmedel och gräsfrö har applicerats.

Träd och häckbeskärning utfördes under sommaren av BergFast AB, även två skuggtåliga klätterväxter planterades vid Gunthers korvkiosk.

Cigarettfimpar hör inte hemma på gård eller framsida. Om ni har en fest, eller har folk som röker över, vänligen be dem att plocka upp efter sig, för allas trevnad.

Ni som har utdör till stora gården, vänligen rensa ogräs rund era dörrar.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att kontrollera sina brandvarnare.

HALLOWEEN

Kanske är temat i år, COVID-19 skräck…