Hösten 2019

HÖSTEN 2019

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidskriften Politiken. Huset har kommit på kartan under Stockholms Kulturnatt, 2014 och nu igen i april, 2018.

NYA MEDLEMMAR

Följande medlemmar har kommit till föreningen.

A-uppgången

-Nelly Gregerson Kaaling

-Mattias Ersson och Gabriella Rapp

B-uppgången

-Veronica Sedaghati

-Dennis Sihlberg och Anna Elizabeth Bergström

C-uppgången

-Pontus Erman och Anders Erman

Välkommen!

ÅRSSTÄMMA BESLUT och STYRELSEN

Årsstämma skedde den 4 juni, 2019. Styrelsen består av följande medlem: Gino Anastasio Winblad och Maria Kolsrud Walton som ledamot. Magnus Åslund är kvar som kassör och Howard Suhr Perez som ordförande. Marcus Johansson är numera suppleant.

En extrastämma kallades för pga. nya reglar gällande formalia runtomkring BRF besluts förlopp. Den skedde den 19 juni, 2019.

HÖSTSTÄDNING

Söndagen den 27 oktober samlar föreningens medlemmar för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför vintern kl.10.00.

De medlemmar som inte har möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta styrelsen@brfurnan1.se  för att tilldelas en uppgift.

OBS: Alla som har cyklar på framsidan vänligen flytta dem under städdagen.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se.

För närvarande har föreningen sex godkänt andrahandsuthyrning, varav tre är pga. familjeförhållande, två pga. utlandsuppdrag och ett prov-bo.

OBS: Enligt stadgarna är AirBnB uthyrnings möjlighet förbjudna enligt § 15-17 i stadgarna och enligt 7 kap. 10 § i bostadsrättslagen. Bryter man regel, riskerar man avflyttning enligt §19 i stadgarna.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se ) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

OBS: Vid Vattenavstängning” och arbete med VVS system, kontakta vår jour VVS firma joni@acebuilding.se , och registrera detta med styrelsen i förväg.

LÄGENHETSREGISTER

Medlemmar hänvisas direkt till Rådrum numera Nabo vid förfrågningar runt lägenhetsregistret, t.ex. vid omläggning av lån, vänligen besök https://nabo.se/kontakt .

MILJÖFÖRVALTNINGENS FASTIGHETSÄGARTILLSYN 2019-755

BRF Urnan1 inspekterades av Stockholms miljöförvaltningen. Efter förbättring av pannrummets protokollprocessor godkändes Martin Holmstedt från Miljöförvaltningen en inspektionsrapport för oss: BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URNAN 1, Fastighetsägartillsyn 2019-755.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE

En av tvättmaskiner har gått sönder. Reparationsservice har kallats in.

OBS: Vänligen kommer ihåg att låsa källardörrarna ner till tvättstugan.

OBS: Vänligen respektera tvättstugans bokningstider och praxis.

OBS: Får ni lokala tidningar? Vänligen lägga de ej i trapphusen.

OBS: Med vinter framför oss kommer brf medlemmarna uppmanas att snöskotta respektive ingångarna, dvs. dem som bor i a-porten snöskotta deras stig, och dem som bor i b-porten ska snöskotta sin.

BRF URNAN1:S LOKALER

Samtliga lokaler är uthyrda. Styrelsen har godkänt ventilations förbättringsarbete i lokal 1 och även el-arbete i lokal 2.

BRF URNAN1:S HEMSIDA

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

ELEMENT

Samtliga medlemmar uppmanas att lufta sina element för att förbättra värmesystem.

BARNVAGNSRUMMEN

Nu när vinter kommer uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker från det redan trånga barnvagnsutrymmen för att ge plats åt hösten och vinterns utrustning.

FIMPAR PÅ FRAMSIDAN OCH BAKGÅRDER

Fimparna ska städas upp efter en fest. Om ni har en fest, eller ha folk som röker över, vanligaste be dem att plocka upp efter sig för allas trevnad.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att kontrollera brandvarnare.

HALLOWEEN

Alla familjer som har barn bjuds in att samla den 31 oktober i uppgång B:s ingång kl. 19:30. Vi kommer göra en rundgång i huset. Trevlig!