Hösten 2016

Hösten 2016

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidskriften Politikken.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande nya medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången

Linnéa Carlsson

Magnus Åslund

B-uppgången

C-uppgången

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen eller era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar!

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2016/2017

Efter ordinarie föreningsstämma invaldes Evelina Kalmnäs Lindqvist som sekreterare till styrelsen. Vid extrastämman invaldes Magnus Åslund som styrelsens kassör Styrelsens sammansättning består nu av Howard Suhr Perez (ordförande), Magnus Åslund (kassör) Evelina Kalmnäs Lindqvist (sekreterare), David Johansson (ledamot), Patrik Bogårdh (suppleant), Marcus Johansson (suppleant) och Gino Anastasio Winblad (suppleant).

Föreningens revisor är Johnna Jägerståhl och Anna Ulestig utgör föreningens valberedning.

Är du intresserade av att delta i styrelsearbetet, kontakta husets valberedare Anna på valberedning@brfurnan1.se.

Styrelsen välkomnar förslag på förbättringar.

ÅRSMÖTE 2016-06-16

Årsmötet för verksamhetsåret 2015 hölls torsdagen den 16 juni. Styrelsen rapporterade om föreningens pågående och framtida projekt samt allmänt om föreningens ekonomiska situation, vilken betecknas som stabil.

Årsmöteshandlingar har publicerats på föreningens hemsida. En motion gällande underhåll av innegårdarna diskuterades.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se. För närvarande har föreningen fem godkännande andrahandsuthyrning.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

FÖRBÄTTRINGAR AV FASTIGHETERNA UNDER 2016

Elfel i garaget, uppgång b och källaren har under augusti åtgärdats.

RENOVERING AV TRAPPUPPGÅNG/SÄKERHETSDÖRRAR

Status pågående. Projekt ansvarig är Joel Anaheim Ulvanaes och Howard Suhr Perez.

I samband med trapphusrenoveringen planeras nya namnskyltar.

HÖSTSTÄDNING

Söndagen den 20 november samlades föreningens medlemmar för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför vintern.

De medlemmar som inte hade möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta Evelina Kalmnäs Lindqvist i styrelsen på sekreterare@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

BRF URNAN1:S HEMSIDA

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälp oss hjälpa er genom kritisk bra input.

KRÄFTSKIVA 2016

Föreningens kräftskiva 2016 ställdes in. Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna nästa år!

CYKLAR PÅ FRAMSIDAN UNDER VINTERN

Samtliga medlemmar uppmuntras att inför kommande vinterkyla flytta sina cyklar till cykelrummet i källaren eller till en av bakgårdarnas cykelställ inför snöns ankomst.

ELEMENT

Samtliga medlemmar uppmanas att inför kommande vinterkyla lufta sina element.

BARNVAGNSRUM

Nu när hösten och stundande vinter är här uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker och barncyklar från det redan trånga barnvagnsutrymmet för att ge plats åt vinterns nöjesmaskiner.

RÖKNING

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att visa respekt för andra medlemmar och hyresgäster vid rökning. Glöm inte plocka upp fimpar.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att kontrollera brandvarnare innan mysiga adventsljusstakar tas i bruk.