Hösten 2015

HÖSTEN 2015
Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidsskriften Politikken.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill hälsa följande ny medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:
A-uppgången
– Daniel Krnjajic—0103
– Patrick och Sara Bågardh
– Hugo Larsson—00104
B-uppgången

C-uppgången
– Evelina Kalmnäs Lindqvist—1001
– Gino Anastasio Winblad och Ulla Winblad—1101
– Sören Petersson och Sebastian Granath

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen eller era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar!

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2015/2016
Efter ordinarie föreningsstämma invaldes Patrick Bågardh till styrelsen. Styrelsens sammansättning är nu Howard Suhr Perez, ordförande, Fredrik Eklöf, kassör, Joel Aneheim Ulvenäs och David Johansson är ledamot. Sofie Logärd, sekreterare, Andreas Brynolf och Henrik Patzer, suppleanter avgick pga.flytt.

Revisor är Carina Lindstaf. Anna Ulestig utgör föreningens valberedning.

Är du intresserade av att delta i styrelsearbetet, kontakta husets valberedare Anna på valberedning@brfurnan1.se

ÅRSMÖTE 2015-05-20
Årsmötet för verksamhetsåret 2014 var onsdagen den 20 maj. Styrelsen rapporterade om brf:ens projekt status och allmänt ekonomisk läge: status stabilt.

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi. Årsmöteshandlingar har publicerats på Urnan1:s sajt.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan stämman hålls.

ANDRAHANDSUTHYRNING
I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf-medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se. Styrelsen arbetar i år med att se över reglerna för andrahandsuthyrning. För närvarande har vi fyra godkännde andrahandsuthyrning.

LÄGENHETSRENOVERING
Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mejl till styrelsen för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Av särskild vikt är detta om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion. Detta är inte tillåtet och får inte genomföras.

OBS: Huset har självdrag och är därmed ett grönt hus. Därför är det det absolut förbjudet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen som stör ventilationssystemet.

OBS: Uppställning av byggmaterial i entreen är inte tillåtit. Bevarar byggmaterial i berörda lägenhet eller trapphusplatform. Tack.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas brf- medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, soppsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Det får inte lagras på husets mark, inte heller ställas framför sopstationen. Hjälp till att hålla huset fint och städat!

OVK-BESIKTNING
Den 15 oktober 2015 genomförde företaget Inspecta det sista Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) av husets ventilation. Med glädje meddela styrelsen att brf:en har godkänts. Energiedeklarationen kommer att sättas upp på webbsajten och även trapphus. Energideklarationen gäller i tio år.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE
En äldre tvättmaskin kan komma att ersättas beroende om vi får in reservdelar för maskinen. Iövrigt, en inbrott skedde i värmecentralen under julimånaden, där metaldörren har brutits öppen. Vänligen vara på vakt.

LOKAL 2—PEOPLE IN MIND
Under sommaren Stålhästen gått vidare till storre lokal och vi valkommner företaget People in Mind, ett coaching och ledarskaps verksamhet till vår fin boutique lokal. Under sommaren 2015 har SegerBygg renoverat lokalen.

LOKAL 3—BRAND NEW DESIGN
Under sommaren har Good Night Productions avvecklat sin verksamhet i Sverige pga. arbetsbrist. Vi tacker för deras tid hos oss och vi valkommner företaget Brand New Design, som är ett kreativt brand agentur. Under september, 2015 har SegerBygg renoverat lokalen.

GÅRDSLOKAL—FÖRENINGEN FÖR UTVECKLINGS FRÅGOR
Vi har nyförhandlat kontrakt med FUF och har kommit överens. Ny kontrakt gäller fr.o.m xxx. Under augusti månaden har glastaket på vår gårdslokal rengjorts och rensats. X kommer från en trämask.

RÖKKANALERNA AVSEENDE KAKELUGNAR
För att ta itu med den eldförbud som råder nu i huset ang. användingen av kakelugnar, har styrelsen gått vidare med ett projekt att täta samt reperara skorstens bygg och fyllnadsmassa. Projektledare är Fredrik Ekelov.

OWN-IT—NY BREDBAND LEVERANTÖR
Under september, 2015 har huset bytt bredband leverantör från Bredbandsbolaget till OWN-IT. Som föjld av bytte, de tre sista lägenhet i brf:en anslutades till bredbandsnätverk. Projektansvarig var David Johansson.

BALKONGBYGGE
Under 2015 har två lägenhet tagit nytta av balkongbygglov. Balkongbygglov gäller fram till 2016.

HÖSTSTÄDNING
Söndagen den 29 november samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför vintern. Det har varit en väldig mild höst, och styrelsen har bestämt sig att avvakta med höststädningen. Föreningen bjuder på grillad korv och fika. Ni som inte har möjlighet att vara med på något av tillfällena, vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT
Styrelsen jobbar ständigt med att lägga upp aktuell information som kan vara till nytta för medlemmarna, föreningen och boende i huset.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen är välkomna, www.brfurnan1.se

Projektansvarig är styrelsen@brfurnan1.se.

KRÄFTSKIVA 2015
Kräftskivan 2015 håldes den 9 September under en väldig fin och ljumig kvällshimmel. Ogefar 15 personer deltog. Välkomna nästa år!

CYKLAR PÅ FRAMSIDAN UNDER VINTERN
Samtliga medlemmar uppmuntras att inför kommande vinterkyla flytta sina cyklar till cykelrummet i källaren eller till bakgårdernas cykelställ på den lilla respektive stora gården.

HÅLL FINT I TRAPPHUSET!
Samtliga medlemmar uppmanas att inte låta soppåsar, verktyg eller skräp bli stående utanför lägenheterna eller vid husets entréer. Uppställning av byggmaterial i entreen är inte tillåtit. Bevarar byggmaterial i berörda lägenhet eller trapphusplatform.

BARNVAGNSRUM
Nu när hösten är här uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker och barncyklar från det redan trånga barnvagnsutrymmet.

BRANDLARM
Kom ihåg att kontrollera era brandvarnare!