Hösten 2014

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidsskriften Politikken.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill hälsa följande ny medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången
– Karl Nilsson

B-uppgången

C-uppgången

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen eller era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar!

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2014/2015
Efter ordinarie föreningsstämma invaldes Sofie Logärd, Joel Aneheim Ulvenäs, David Johansson och Andreas Brynolf till styrelsen. Styrelsens sammansättning är nu Howard Suhr Perez, ordförande, Sofie Logärd, sekreterare, Fredrik Eklöf, kassör, Joel Aneheim Ulvenäs och David Johansson, ledamot, Andreas Brynolf och Henrik Patzer, suppleanter.

Revisor är Carina Lindstaf. Anna Ulestig utgör föreningens valberedning.

Är du intresserade av att delta i styrelsearbetet, kontakta husets valberedare Anna på valberedning@brfurnan1.se

ÅRSMÖTE 2014-05-26
Årsmötet för verksamhetsåret 2013 var torsdagen den 26 maj. Styrelsen presenterade stadgeenliga ärenden samt uppföljning av tidigare års motion gällande installation av säkerhetsdörrar och även förslag på ny paragraf i Brf Urnan1s stadgar gällande ansvar/ägandet av yttre dörrar.

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi. Årsmöteshandlingar har publicerats på Urnan1:s sajt.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan stämman hålls.

EXTRASTÄMMAN 11 JUNI
Extrastämman angående ändring av stadgarna inför projektet med renovering av trapphus och säkerhetsdörrar ägde rum på bakgården den 11 juni. Rösterna för förslaget var 29 st (närvarande och fullmakter); rösterna emot var 1 st. Även en fråga angående nyttjande av bostadsrättsföreningens mark behandlades med negativt utfall.

TRAPPHUSGRUPPSMÖTEN
På föreningsstämman tillsattes en arbetsgrupp som ska se över vilka valmöjligheter som finns inför den framtida trapphusrenoveringen. Arbetet startade i våras och pågår med representanter från samtliga uppgångar. Tre möten har skett, den 28 april, 31 augusti och den 7 oktober.

ANDRAHANDSUTHYRNING
I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf-medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se. Styrelsen arbetar i år med att se över reglerna för andrahandsuthyrning.

LÄGENHETSRENOVERING
Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mejl till styrelsen för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Av särskild vikt är detta om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion. Detta är inte tillåtet och får inte genomföras.

OBS: Huset har självdrag och är därmed ett grönt hus. Därför är det det absolut förbjudet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen som stör ventilationssystemet.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas brf- medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, soppsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Det får inte lagras på husets mark, inte heller ställas framför sopstationen. Hjälp till att hålla huset fint och städat!

EXTRASTÄMMA 23 OKTOBER
I samband med städdagen den 23 oktober hålls en extra föreningsstämma kl. 19 på begäran av bostadsrättsföreningens medlemmar angående frågan om nyttjande av bostadsrättsföreningens mark i anslutning till lägenheter på̊ markplan.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT
Styrelsen jobbar ständigt med att lägga upp aktuell information som kan vara till nytta för medlemmarna, föreningen och boende i huset.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen är välkomna, www.brfurnan1.se

Projektansvarig är styrelsen@brfurnan1.se.

KRÄFTSKIVA 2014
Kräftskivan 2014 blev tyvärr inte av i år. Vi ser fram emot denna nästa år istället.

OVK-BESIKTNING
Den 27 feb 2013 genomförde företaget Inspecta Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) av husets ventilation. Majoriteten av lägenheterna och lokalerna godkändes, dock identifierade Inspecta ett antal lägenheter som behöver geneomföra åtgärder för att huset ska få godkänt. Styrelsen informerade de berörda medlemmarna under april månad. Flertalet lägenheter åtgärdades under vår, sommar och höst av dem enskilda medlemmerna/styrelsen.

Styrelsen är i slutfasen av OVK-processen. Protokollen skickas in till Boverket under hösten. Energideklarationen kommer sedan att gälla i tio år.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE
Under sommaren 2014 förbättrades tvättstugans VVS-system. I augusti fick vi översvämningar i samtliga källarutrymmen. VVS och El-arbete beställdes för att förhindra liknande framtida händelser.

KÄLLARLOKAL 1 OCH 2
Under sommaren har utloppssystem byggts om i både källarlokalerna med syfte att förebrygga översvämningar som har förekommit i lokalen under sommarens tunga skyfall.

GÅRDSLOKAL
Under tidig höst har lokalens utrustning ersatts efter att ha slutat fungera.

BARNVAGNSRUM
Nu när hösten är här uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker och barncyklar från det redan trånga barnvagnsutrymmet.

 

TAK- OCH STUPRÖRUPPRUSTNING
Under sommaren har husets stuprör på baksidan adjusterats. Medlemmarna uppmanas att rapportera eventuella fel som syns under väderlek. Tack Carina Lindstaf för att ha uppmärksammat styrelsen i frågan.

INBROTT PÅ VINDSKONTOR
Under juni var det inbrott på vindskontoret. Samtliga vindskontor i A och B-uppgången har brutits upp. Dock avbröts inbrottet av Josefine de Verdier som kom på dem. Inbrotten har polisanmälts. Medlemmar uppmanas att vara på sin vakt.

CYKLAR PÅ FRAMSIDAN UNDER VINTERN
Samtliga medlemmar uppmuntras att inför kommande vinterkyla flytta sina cyklar till cykelrummet i källaren eller till bakgårdernas cykelställ på den lilla respektive stora gården.

HÅLL FINT I TRAPPHUSET!
Samtliga medlemmar uppmanas att inte låta soppåsar, verktyg eller skräp bli stående utanför lägenheterna eller vid husets entréer.

KORVKIOSKKUNDER OCH HUNDÄGARE
Varje medlem uppmuntras att vänligen men bestämt säga åt korvkioskkunder att inte vistas på vår framsidan. Tyvärr har det förekommit folk som trampar ner våra grönväxter och även har demonterat våra provisoriska ”blåslinga” avgränsningar. Detsamma gäller hundägare som använder vår tomt som hundtoalett.

HÖSTSTÄDNING
Torsdagen den 23 oktober och söndagen den 26 oktober samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför vintern. Föreningen bjuder på grillad korv och fika. Ni som inte har möjlighet att vara med på något av tillfällena, vänligen kontakta Sofia Logärd i styrelsen på sekreterare@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

BRANDLARM
Kom ihåg att kontrollera era brandvarnare!