Hösten 2013

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidsskriften Politikken.

NYA MEDLEMMAR
Vi vill hälsa följande ny medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången
– Marcus Malinen och Marielle Svensson

B-uppgången
– Carina Lindstaf
– Alfons och Karin Kubulenso

C-uppgången

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen eller era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2013/2014
Efter ordinarie föreningsstämma invaldes Henrik Patzer till styrelsen. Styrelsens sammansättning är nu Howard Suhr Perez, ordförande, Jessica Wickman, sekreterare, Fredrik Eklöf, kassör, Sara Johansson och Henrik Patzer, suppleanter.

Revisor är Fredrik Strååt. Anna Ulestig utgör föreningens valberedning.

Är du intresserade av att delta i styrelsearbetet, kontakta husets valberedare Anna på valberedning@brfurnan1.se

ÅRSMÖTE 2013-04-25
Årsmötet för verksamhetsåret 2012 var torsdagen den 25 april. Styrelsen presenterade stadgeenliga ärenden samt uppföljning av tidigare års motion gällande installation av säkerhetsdörrar. Även en trapphusgrupp bildades för att samla in information inför en framtida trapphusrenovering.

Det är viktigt att du som medlem närvarar på årsmötet då de beslut som fattas får inverkan på föreningens ekonomi. Årsmöteshandlingar har publicerats på Urnan1:s sajt.

Har du någon fråga som du vill ska tas upp på föreningsstämman kan du skriva en motion. Din motion måste ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan stämman hålls.

TRAPPHUSGRUPP UTSEDD
På föreningsstämman tillsattes en arbetsgrupp som ska se över vilka valmöjligheter som finns inför den framtida trapphusrenoveringen. Arbetet startade i våras och pågår med representanter från samtliga uppgångar.

ANDRAHANDSUTHYRNING
I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se. Styrelsen arbetar i år med att se över reglerna för andrahandsuthyrning.

LÄGENHETSRENOVERING
Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mejl till styrelsen för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Av särskild vikt är detta om man har avsikt att göra ingrepp bärande konstruktion. Detta är inte tillåtet och får inte genomföras.

OBS: Huset har självdrag och är därmed ett grönt hus. Därför är det det absolut förbjudit att koppla spisfläkten till frånluftskanalen som stör ventilationssystemet.

I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas brf medlemmar att omedelbart ta hand om byggrester, soppsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Det får inte lagras på husets mark, inte heller ställas framför sopstationen. Hjälp till att hålla huset fint och städat!

BRF URNAN1:S WEBBSAJT
Styrelsen jobbar ständigt med att lägga upp aktuell  information som kan vara till nytta för medlemmarna föreningen och boende i huset.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen är välkommna. www.brfurnan1.se

Projektansvarig är styrelsen@brfurnan1.se.

KRÄFTSKIVA 2013
Den 25 augusti var årets kräftskiva och ett femtontal medlemmar samlades på stora innergården för att umgås och träffa sina grannar.

OVK-BESIKTNING
Den 27 feb 2013 genomförde företaget Inspecta Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) av husets ventilation. Majoriteten av lägenheterna och lokalerna godkändes, dock identifierade Inspecta ett antal lägenheter som behöver geneomföra åtgärder för att huset ska få godkänt. Styrelsen informerade de berörda medlemmarna under april månad. Styrelsen fördelar just nu ventilationskedjor och filter, där kedjor och filter saknas i lägenheterna.

Styrelsen kommer beställa ytterligare en OVK inspektion under hösten och till dess ska alla lägenheter med anmärkning vara iordningställda.

Får vi allt godkänt, kan vi skicka in protokollen till Boverket i år. Energideklarationen kommer sedan att gälla i tio år.

TVÄTTSTUGAN, TRAPPHUS OCH GARAGE
Under våren 2013 förbättrades tvättstugans ljussystem. I september justerades elementen så att de har en jämn värmenivå i tvättstugan, trapphus och garage vilket minskar föreningens värmekostnader.

Även en ny motorcykelplats anordnades i garaget. Hyran har höjs successivt på samtliga bil- och motorcykelplatser.

LOKAL 3—GOOD NIGHT PRODUCTIONS
Under sommar och hösten har yttligare VVS-arbete utförts i lokal 3 pga. undermålig uppvärmning av lokalen.

KÄLLARLOKAL 1—ORDFRONT
Under sommaren har utloppssystem byggts om i källarlokalen med syfte att förebrygga översvämningar som har förekommit i lokalen.

KÄLLARLOKAL 2
Warwick Lawton har avvecklat sin verksamhet och sagt upp sitt kontrakt för källarlokal 2 som användes som mörkerrum. Kontraktet har tagits över av Helena Suhr Perez. Kontraktet är uppdaterat enligt styrelsens målsättning att ha en marknadsanpassad hyra och även att hyresgästen har momspliktigt ansvar.

BARNVAGNSRUM
Nu när hösten är här, uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker och barncyklar ut från den redan trånga barnvagnsrumutrymme.

TAK- och STUPRÖRUPPRUSTNING
Under sommaren har husets tak utsetts med isförebryggande skydd. Arbetet utfördes av Takjour AB. Arbete kommer även att utföras för att ersätta spruckna stuprör på framsidan, för att utöka livslängden på fasaden.

NAMNSKYLTAR – NY LEVERANTÖR
Som ni sett har vi många handskrivna namnlappar i trapphusen. Vi letar ny leverantör av namnskyltar till ytterdörrarna och porten. Det tidigare samarbetet med Scandico har inte fungerat och nu försöker vi hitta en ny och enklare lösning.

CYKLAR PÅ FRAMSIDAN UNDER VINTERN
Samtliga medlemmar uppmuntras att inför kommande vinterkyla flytta sina cyklar till cykelrummet i källaren eller till bakgårdernas cykelställ på den lilla respektiv stora gården.

VÄNLIGSTEN HÅLL FINT I TRAPPHUSET
Samtliga medlemmar uppmanas att inte låta soppåsar, verktyg eller skräp bli stående utanför lägenheterna.

KORVKIOSKKUNDER OCH HUNDÄGARE
Varje medlem uppmuntras att vänligen men bestämt säga åt korvkioskkunder att inte vistas på vår framsidan. Tyvärr har det förekommit folk som trampar ner våra grönväxter och även har demonterat våra provisoriska ”blåslinga” avgränsingar. Det samma gäller hundägare som använder sig av vår tomt som hundtoalett.

HÖSTSTÄDNING
Söndagen 27 Oktober samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför vintern. Föreningen bjuder på grillad korv och fika. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta Jessica Wickman i styrelsen på sekreterare@brfurnan1.se  (0725 332535) för att tilldelas en uppgift.

BRANDLARM
Kom ihåg att kontrollera era brandvarnare!