Hösten 2011

HÖSTEN 2011
Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset sitter mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämts nyligen i Leif GW Perssons 2010 bok ”Den döende detektiven”.

NYA MEDLEMMAR
 Vi vill hälsa följande nya medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:
A-uppgången
  • Kristina Thörn
  • Martin Sjögren och Sara Johansson
  • Andreas Bruzelius och Jessica Wickman
  • Sofie Logärd Berglund
B-uppgången
  • Caroline Tengberg och Pontus Thorell
  • Matilda Lundmark
C-uppgången
  • Andreas Brynolf
Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen men även era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2011/2012
Efter ordinarie föreningsstämma valdes Fredrik Eklöf som kassör. Fredrik Strååt, Alexander Sjögren och Howard Suhr Perez sitter kvar.
Teknikansvarig Magnus Engstrand, kassör Fredrik Mehjert och Elin Frendberg, styrelseledamot avgick pga. flytt i samband med stämman efter sex resp. tre och ett år i styrelsen. Styrelsens sammansättning är nu Howard Suhr Perez, ordförande, Fredrik Strååt, sekretare, Fredrik Eklöf, kassör och Alexander Sjögren, ledamot.

REVISOR!
 Vi letar fortfarande efter en revisor och en suppleant till styrelsen. Är ni intresserade, kontakta Anna på valberedning@brfurnan1.se.

ÅRSMÖTE 2011-06-08
Årsmöte för verksamhetsåret 2010 genomfördes onsdagen den 8 juni 2011 skedde ute på stora gården. Totalt deltog 16 av föreningens medlemmar varav en med fullmakt. Vid möte beslutades att ge styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningar för att instalera skäkerhetsdörrrar. Detta efter en motion från Roger Lindberg. Efter motion från Karl Bergling beslutades även, om budget tillåter, att utreda förutsättningar för hissinstalation.

ANDRAHANDSUTHYRNING
I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att brf medlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas yttligare med ett år, dvs. två år totalt. I särskilda fall så som exempelvis utlandstjänst kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på www.brfurnan1.se

STATUS FRAMSIDAN
Vilken underbar förändring. Torsdag, den 25 Augusti inleddes den första fasen i ombyggnaden av framsidan. Entreprenören är Widens AB, www.widens.se. Projektet beräknades ta mellan 6-8 veckor. Sista delen, återmontering av staket och grindar, är nu något försenad men beräknas vara klar inom några veckor. Ett stort tack till de medlemmar som hjälpte till att inför projektet att hämta kantsten. Tack Christer Sjöman , Tom Andersson Alexander Sjögren och Howard Suhr Perez. Er insatts besparade föreningen ca 100 000 kr. Time for a garden party!
Entreprenören

Jes Strutt
0767768555
Projektledaren

Lars Ehnsiö
0709586004
Projektansvarig är Howard Suhr Perez ordforande@brfurnan1.se  .

GÅRDSGRUPPEN
Gårdsgruppen har haft ett antal möte under sommaren och hösten 2011 och diskuterat olika växtval inför starten av framsideprojektet. Lars Ehnsiö, före detta kassör i föreningen och utbildad trädgårdsarkitekt, var med och gav förslag på projektet. Gårdsgruppen har valt ut, och planterat växter i slutfasen av framsidans projekt. Om ni är intresserade av att vara med i gårdsgruppen, kontakta Ulla Sebrant usebrant@gmail.com för mer info.

BYGGSÄCKAR OCH RESTER FRAMFÖR HUSET
I samband med lägenhetsrenoveringar har det förkommt mycket byggrester, soppsäckar och bråtte på framsidan. Detta har föranlett starka protester och klagomål från såväl våra lokal hyresgäster och medlemmar. Alla byggrester måste omedelbart tas omhand av lägenhetsinnehavaren och får inte ”lagras” på husets mark. Detsamma gäller svarta soppsäcker och förpackningsmaterial som ställs framför soppstationen som resulterar i en farthinder. Hjälp till att få huset se fint och städat ut.

STAMMSPOLNING OCH ÖVERSVÄMNING
Den 5-6 september spolades samtliga av husets köksstammar av GG Högtryckstjänst & Rörinspektion. Inför detta arbete har ni som Brf-medlem försetts med färg-kodat plastettiketten där följande uppgifter ska ha skrivits:
Lägenhetsnummer
Efternamn och telefon
Det är viktigit att alla ställer er lägenheter till förfogande inför arbeten så att vi undviker onödiga kostnader för föreningen och eventuella översvämningar i lägenheterna, vilket har förekommit tidigare. Mer info finns på tidigare infobrev.Det vore toppen om ni sparar brickorna inför nästa nyckelinsamling. Tack på förhand för Din medverkan!

ELDSTÄDER
Uner september månad sotades och kontrollerades samtliga av husets befintliga eldstäder av Sweep AB. Nästa kontroll infaller om tre år.

BRF URNAN1:S WEBBSAJT
Under sommaren och hösten har styrelsen jobbat med att förbättra webbplatsen. Nu finns bland annat information om föreningen till externa intresserade, exempelvis mäklare. Vi hoppas att vårt temporära öppnade av lägenhetsregistret har underlettat ert arbete inför stammspolning. Samtidigt vill vi påpeka att vi numera även har en insamling till barncancerfonden via webbplatsen.
Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen är välkommna.
Projektansvarig är Fredrik Strååt sekretare@brfurnan1.se  .

BRANDLARM
Kom ihåg att kontrollera att era brandvarnare fungerar.

SOMMARENS KRÄFTSKIVAN 2011-08-27
LÖRDAGEN DEN 27 AUGUSTI KL. 16.00-02.00 hade vi en gemensam kräftskiva på stora gården. Alla var välkommna, och ca 20 personer deltog i firandet.

HÖSTSTÄDNING
SÖNDAGEN DEN 6 Nov KL. 10.00 till 14:00
samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och förbereda vårt hus och gårdarna inför vintern. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta Fredrik Strååt i styrelsen 070 788 3261 alt. sekreterare@brfurnan1.se  för att tilldelas en uppgift.
Styrelsen önskar samtliga medlemmar och hyresgäster en kommande skön höst och jul!