Hösten 2017

HÖSTEN 2017

Brf. Urnan 1 grundades 1989. Huset ligger mitt i den trevlig och gröna delen av Karlbergsvägen och har nämnts i Leif GW Perssons bok ”Den döende detektiven” (2010) och även i danska tidskriften Politikken.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande nya medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

A-uppgången
Linn Spång

B-uppgången

C-uppgången
Victoria Stepien

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen eller era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar!

TRAPPHUSRENOVERING

Under oktober kommer föreningens omfattande trapphusrenovering vara klarställd. Samtliga medlemmar har nu en säkerhetsdörr, samtliga gemensamma lås är bytta och trapphusen upprustade och ommålade. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att värma om trapphusen för att bevara dess nya utseende så läge som möjligt.

ANDRAHANDSUTHYRNING

I samklang med att uppmuntra en aktiv förening och minska andrahandsuthyrning, önskar styrelsen återigen påpeka att föreningsmedlemmar har rätt till andrahandsuthyrning med giltiga skäl under ett år. Beslut kan i vissa fal beviljas ytterligare med ett år, d.v.s. två år totalt. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning godkännas för längre perioder. Mer info finns på brfurnan1.se. För närvarande har föreningen fyra godkännande andrahandsuthyrning.

LÄGENHETSRENOVERING

Om man planerar att renovera sin lägenhet, skicka ett mail till styrelsen (styrelsen@brfurnan1.se) för att specificera vad som ska göras under renoveringen. Detta är av särskild vikt om man har avsikt att göra ingrepp på bärande konstruktion, vilket inte är tillåtet enligt rådande regler.

Vänligen observera att huset har självdrag och därmed klassificeras som ett grönt hus.  Det är därför inte tillåtet att koppla spisfläkten till frånluftskanalen, vilket stör ventilationssystemet.

Vidare observera att uppställning av byggmaterial i husets entréer inte är tillåtet. Samtligt byggmaterial ska förvaras i berörd lägenhet och/eller vindsförråd. I samband med lägenhetsrenoveringar uppmanas föreningsmedlemmar att omgående ta hand om byggrester, sopsäckar, förpackningsmaterial och bråte som uppstår under renovering. Ovan nämnt material får inte lagras på husets mark och inte heller ställas framför föreningens sopstation.

Styrelsen tackar för visad förståelse.

HÖSTSTÄDNING

Söndagen den 29 november samlades föreningens medlemmar för att gemensamt städa och förbereda vårt hus och gårdar inför vintern.

De medlemmar som inte hade möjligheten att delta vid städdagen ska vänligen kontakta Evelina Kalmnäs Lindqvist i styrelsen på sekreterare@brfurnan1.se för att tilldelas en uppgift.

BRF URNAN1:S HEMSIDA

Styrelsen arbetar aktivt med att hålla hemsidan uppdaterad med relevant information.

Alla kommentarer och förbättringsförslag gällande webbplatsen brfurnan1.se är välkomna. Hjälpa oss hjälpa er genom kritisk bra input.

KRÄFTSKIVA 2016

Föreningens kräftskiva 2016 ställdes in. Vi hälsar samtliga föreningsmedlemmar välkomna nästa år!

CYKLAR PÅ FRAMSIDAN UNDER VINTERN

Samtliga medlemmar uppmuntras att inför kommande vinterkyla flytta sina cyklar till cykelrummet i källaren eller till en av bakgårdarnas cykelställ inför snöns ankomst.

ELEMENT

Samtliga medlemmar uppmanas att inför kommande vinterkyla lufta sina element.

BARNVAGNSRUM

I samband med trapphusrenoveringen byggdes ytterligare ett barnvagnsrum (i B-uppgång). Nu när hösten och stundande vinter är här uppmanas barnfamiljer att ta ut sommarleksaker och barncyklar från det redan trånga barnvagnsutrymmet för att ge plats åt vinterns nöjesmaskiner.

BRANDLARM

Styrelsen vill påminna samtliga föreningsmedlemmar att kontrollera brandvarnare innan mysiga adventsljusstakar tas i bruk.