Hösten 2010

HÖSTUTSKICK–2010

Brf. Urnan 1 grundades 1989 efter att medlemmarna köpt fastigheten av den dåvarande fastighetsägaren Bengt Korell. Huset är beläget mitt i den trevliga och gröna delen av Karlbergsvägen.

NYA MEDLEMMAR

Vi vill hälsa följande nya medlemmar välkomna till föreningen och vårt hus:

 • Alexander Sjögren och Dominique Oleas, A-uppgången.
 • Elin Frendberg, A-uppgången
 • Josephine De Verdier, A-uppgången
 • Linnea von Sivers, A-uppgången
 • Fredrik Strååt och Cecillia Rosenberg, A-uppgången.
 • Linnea Kvist, C-uppgången.
 • Åsa Morin, C-uppgången
 • Beatrice Söderberg, C-uppgången

Vi hoppas att ni kommer att trivas i huset och att ni tar kontakt med oss i styrelsen men även era grannar om ni har några frågor, synpunkter eller funderingar.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMAN CENTRALBESLUT 2010

Under 2010 års föreningsstämma i juni tog föreningen beslut om två stora sakfrågor: utformingen av framsidan och eventuellt hissbyggande. Av de 44 medlemmar som är röstberättigade var 39 närvarande personligen eller genom ombud.

Tre förslag presenterades för framsidans utformning. Resultatet efter första  valomgången var följande:

 • 6 röster för förslag 1
 • 11 röster för förslag 2
 • 22 röster för förslag 3

Efter andra valomgången var resultatet följande:

 • 17 röster för förslag 2
 • 22 röster för förslag 3

Vid omröstning i frågan om undersökande av eventuellt hissbygge i huset röstade 19 medlemmar nej och 17 medlemmar ja. # medlemmar lade ner deras röst.  Frågan ska därför inte utredas ytterligare. Ett stort tack till alla medlemmar i gårdsgruppen, alla andra som var inblandade i frågan och särskilt till Karl Bergling, som drev hissfrågan.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2010/2011

Vid ordinarie föreningsstämma valdes Fredrik Strååt, Alexander Sjögren och Elin Frendberg in som nya styrelseledamöter. Fredrik Mehjert, Magnus Engstrand och Howard Suhr Perez sitter kvar.

Ordförande Ulrika Hammarstedt och styrelseledamot Johan Nelander avgick i samband med stämman efter åtta resp. ett år i styrelsen. En fin middag ordnades för Ulrikas avgång och för att välkomna de nya medlemmarna i styrelsen. Under det konstituerande styrelsemötet valdes Fredrik Strååt till sekretare, Fredrik Mehjert till kassör och Howard Suhr Perez till ordförande.

Vi letar fortfarande efter två suppleanter och en revisor.

STATUS FRAMSIDAN

Redan tre veckor efter beslutet om framsidan har en del av åtgärder genomförts. Husets två sista popplar (båda 104 år gamla), som var gatans högsta träd blev fällda. Båda träden var ruttna inuti och i trädet närmast korvkiosken huserade en stor råttkoloni. Flytten av sopstationen från A-uppgången till garageinfarten genomfördes i juli. Ett stort tack till alla som hjälpte till med flytten!

Arbetet genomfördes av Danderyds trädfällning. Projektansvarig var Johan Nelander. Howard Suhr Perez och Fredrik Mejhert är projektansvariga för kommande förändringar på framsidan i samarbete med gårdsgruppen.

GÅRDSGRUPPENS SOMMARINSATS

Husets gårdar och entréer har blomstrat! Ett stort tack till gårdsgruppens medlemmar och särskilt Linnea von Sivers, Elin Frendberg, Helena Suhr Perez och Ulla Sebrant. Om ni är intresserade av att vara med i gårdsgruppen, kontakta Ulla Sebrant på e-postadress usebrant@gmail.com för mer info.

FÖRBÄTTRING AV SKJULET PÅ B-GÅRDEN

Ett stort tack till Markus Jonson i A-huset som har byggt ett underbart hyllsystem för husets alla utomhusverktyg och redskap.

UTRENSNING AV CYKLAR

I juni 2010 ombads samtliga grannar  att kontrollera sina cyklar. Styrelsen  hade markerat samtliga cyklar med ett rött band. De cyklar som hade det röda bandet kvar vid höststädningen rensades ut.

UPPRUSTNING AV ”LOKAL 1” SOM KAMISOL HYR

Under sommarmånaderna genomfördes en upprustning och förbättring av husets största lokal som mediebolaget Kamisol hyr av föreningen. Lokalen förbättrades i enlighet med styrelsens mål att göra våra lokaler mer attraktiva för nuvarande och framtida hyresgäster. Föreningen försöker särskilt inrikta sig mot de som är i media, mode eller IT-branschen. I fem år har det varit styrelsens mål att förverkliga de nödvändiga åtgärder som också har genomförts. Kamisol trivs numera bra i lokalen.

Även en del nödvändiga reparationer som att täta brunnen och putsa om muren på C-gården har genomförts.

Byggentreprenör var Karolbygg, DMF Electric och MMVVS. Projektansvarig var Howard Suhr Perez.

HÖSTSTÄDNING

SÖNDAGEN DEN 31 OKTOBER KL. 10.00 till 14:00

samlas vi för att gemensamt hjälpas åt att städa och ”vinterbona” vårt hus och gårdarna. Ni som inte har möjlighet att vara med på städdagen vänligen kontakta Fredrik Strååt i styrelsen 070 788 3261 alt. fredrikstraat@hotmail.com för att tilldelas en uppgift.

BYGGLOV FÖR BALKONG

I samband med framtida möjlighet för medlemmar att bygga balkong har styrelsen tagit beslut att förnya bygglovet ytligare fem år.

Styrelsen önskar samtliga medlemmar och hyresgäster en fortsatt skön höst!