Hyresgäster

I vår bostadsrättsförening har vi flera hyresgäster som är verksamma inom många olika branscher. Bland hyresgästerna finns den renommerade publikation ORDFRONT, den ideella  Förening för Utvecklingsfrågor, People in Mind och Brand New Design samt Günthers Korv, ett kulturinslag i Stockholms stadsbild. Har ni frågor om våra lokaler, kontakta styrelsen@brfurnan1.se.

Lokal 1: FÖRENINGEN ORDFRONT
WWW.ORDFRONT.SE
Anna Wigenmark, Generalsekreterare – MR-jurist
+46 (0)8-12150051, +46 (0)702-493130

Lokal 2: PEOPLE IN MIND
PEOPLEINMIND.SE
Åsa Lindberg, asa@peopleinmind.se
+46 (0)739-171920

Lokal 3: BRAND NEW DESIGN.
WWW.BRANDNEWDESIGN.SE
Veronica Sedaghati +46 70 335 08 85
Caroline Blåeldh +46 70 824 84 89
studion@brandnewdesign.se

Lokal 4–Fristående Gårdslokal: FANNY LARSSON ART AND YOGA STUDIO WORKSHOPS
WWW.FANNY-LARSSON.COM
Fanny Larsson

Arrende: GÜNTHERS KORVKIOSK
Türkes Güclü,  +46 (0)73 683 9065

Källarutrymme 1: FÖRENINGEN ORDFRONT
(se ovan)

Källarutrymme 2: BRF URNAN1 – GARAGE
WWW.BRFURNAN1.SE
parkering@brfurnan1.se
, +46 (0)73 518 2405

Källarutrymme 3:
Helena Suhr Perez