Ekonomi

Nyckeltal

År 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 597 572 541 521 501 501 501 501 501 467 451
Lån/kvm bostadsrättsyta 5594 5632 5669 6297 4426 4682 4839 4888 4926 4706 4518
Elkostnad/kvm totalyta 32 26 29 24 19 17 18 20 21 24 30
Värmekostnad/kvm totalyta 164 153 186 152 148 134 141 159 165 163 176
Vattenkostnad/kvm totalyta 24 20 23 18 17 15 15 16 16 17 17

[easychart type=”pie” title=”2020 Husets Intäkter” groupnames=”Årsavgifter,hyror lokaler,Hyror Parkering,Återbetalning all framtid,Övrigt” group1values=”1284000″ group2values=”634000″ group3values=”314000″ group4values=”15000″ group5values=”15000″ chartfadecolor=”FFFFFF”] [easychart type=”pie” title=”2020 Husets Kostnader” groupnames=”Fastighetsskötsel/städning, Reparationer och underhåll, Taxebundna utgifter, Övriga driftkostnader, Förvaltnings- och rörelsekostnader, Löner och ersättningar, Fastighetsskatt” group1values=”153164″ group2values=”129892″ group3values=”510908″ group4values=”37885″ group5values=”50874″ group6values=”65000″ group7values=”162365″ chartfadecolor=”FFFFFF”] [easychart type=”pie” title=”2020 Avskrivning av Anläggningstillgånger” groupnames=”Byggnad,Gård,Maskiner och inventarier” group1values=”400000″ group2values=”3231″ group3values=”2655″ chartfadecolor=”FFFFFF”]